แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1746
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นภัสกนก สันฐาน
ภูเก็ต

เรียน แอดมิน
  สพร.21 ภูเก็ต ขอแก้ไขนามสกุลของ นางสาววิภารัตน์ ภูจริต ในวุฒิบัตรฝึกอบรม (โดยได้พิมพ์ชื่อผิดไว้เป็น นางสาววิภารัตน์ ภูจริต) รายละเอียดรุ่นที่ฝึกอบรมในระบบดังนี้

สาขา:::นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1:::(0920227430202) 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(190435)

รุ่นที่:::01 วันที่เริ่มฝึก 23/8/2565 จบฝึก 27/8/2565   สถานที่ฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต::(0284869)
ทั้งนี้ แก้ไขการสมัครในระบบเรียบร้อยแล้ว

10/10/2022 10:41:53
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ประมาณ 15-30 นาทีค่ะ @10/10/2022 14:22:54
1745
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
อรุณี
สมุทรปราการ

รบกวนลบแบบคำขอ คร.10 request_form_id=219200 เนื่องจากเลือกสาขาผิดค่ะ/ขอบคุณค่ะ

07/10/2022 14:08:13
@
1744
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ทิชากร
ภูเก็ต

รบกวนลบข้อมูลรายชื่อซํ้า

นายเหมราช ทรายเมืองมา request_form_id=218504

 

07/10/2022 13:47:52
@
1743
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
บันฑิตย์ ทองดอนดู่
หนองคาย

รบกวนรบข้อมูลนายคมสันต์ โคตอาสา

ID:  request_form_id=219101

 

07/10/2022 10:28:00
ผิดพลาดอะไรครับ @07/10/2022 13:36:52
1742
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ลาออกและหมดสัญญาจ้างของ สนพ.ชัยภูมิ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสาวณัฏฐา มีแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ลาออก)

2.นายขจรภพ  งีสันเทียะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พนักงานราชการเฉพาะกิจหมดสัญญาจ้าง)

3. นางสาวภัททิยา  สิทธิวงศ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (พนักงานราชการเฉพาะกิจหมดสัญญาจ้าง)

07/10/2022 10:26:48
ดำเนินการปิดสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ @07/10/2022 10:43:34

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์