แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
681
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

ขอเพิ่มชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของ นางอุบล  ดวงจันทร์ (Mrs.Ubon Duangchan) เลขบัตรประชาชน 4919xxxxxหลักสูตรการประดับดอกไม้ในงานพิธี  0277912 (ผอ.ได้ลงนามดิติทัลในวุฒิบัตรแล้วคะ)

18/11/2021 15:21:54
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/11/2021 11:04:08
680
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

แบบสอบถามผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

(เฉพาะการฝึกอบรมภายใต้งบประมาณปกติ ปี 2565)

*ไม่มี ปุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ ค่ะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบไปแล้วค่ะ *

ขอบคุณค่ะ

15/11/2021 10:24:57
@
679
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อภิญญา สนพ.ลำพูน
ลำพูน

รวมค่าใช้จ่ายที่ขอในการฝึก ยอดตัวเลขขึ้นไม่ตรงกับที่กรอกในระบบและไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ 

12/11/2021 09:40:18
ตรวจสอบข้อผิดพลาดให้แล้วครับ @12/11/2021 13:42:07
678
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอเพิ่มชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ ในแบบ คร.11 ของผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ  1 ออกให้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตามรายชื่อดังนี้

1. Mr.Kamol  Chomsunsawan (นายกมล  ชมสวนสวรรค์)

2. Mr.Tongchai  Chakthong (นายธงชัย   จักรทอง)

3. Mr.Noppadon  Kaewdara (นายนพดล  แก้วดารา)

4. Mr.Suwan  Noichaona (นายสุวรรณ์   น้อยชาวนา)

5. Mr.Apichart  Mankong (นายอภิชาติ  มั่นคง)

ขอบคุณครับ

11/11/2021 16:54:34
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @12/11/2021 09:29:57
677
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิมลรัตน์ อัตตะโคตร
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อกลับ 0804573938 หรือ 02-4582713(อั้น)
แจ้งเรื่อง บริษัทไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้ ID 578367
 

11/11/2021 14:10:24
ดำเนินการให้แล้วครับ @12/11/2021 11:01:35

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์