แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
765
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

แจ้งย้ายรุ่น การฝึกอาชีพเสริม กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รายการ แรงงานนอกระบบ รุ่นที่4 สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชม.(0279952)  ย้ายไป กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รายการ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 

15/12/2021 14:10:10
@
764
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่ นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ   ตำแหน่ง นิติกร 

15/12/2021 13:47:44
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 14:00:44
763

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่ นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ   ตำแหน่ง นิติกร 

15/12/2021 13:45:28
@
762
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่
นางสาวกฤษณา ขาวน่าน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุดารัตน์ องค์เจริญกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15/12/2021 13:11:25
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 13:28:48
761
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวนงนุช มะยมทอง
ตราด

ขอเพิ่มสิทธิให้พนักงานราชการใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวผริตา ศรีผดุง ตำแหน่ง นิติกร 

ขอบพระคุณมากค่ะ

15/12/2021 12:07:23
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 12:11:12

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1345 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์