แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1986
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นางสาวคติยา อายุยืน
กาญจนบุรี

Id 1985 นำรูปภาพของนายศักดิ์ชัย สงศิริเข้าผิด จึงได้แนบรูปที่ถูกต้องมาด้วยแล้วค่ะ 

15/12/2022 14:35:03
ขอ request_form_id ด้วยค่ะ เพื่อปลดล็อคแล้วให้หน่วยงานใส่ภาพให้ถูกต้อง จากนั้นไอที gen pdf ให้ใหม่ค่ะ @15/12/2022 15:18:29
1985
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นางสาวคติยา อายุยืน
กาญจนบุรี

นำเข้ารูปภาพของนายศักดิ์ดา สงศิริผิด ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพที่ถูกต้องมาด้วยค่ะ

15/12/2022 14:30:55
ขอ request_form_id ด้วยค่ะ เพื่อปลดล็อคแล้วให้หน่วยงานใส่ภาพให้ถูกต้อง จากนั้นไอที gen pdf ให้ใหม่ค่ะ @15/12/2022 15:18:14
1984
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นางสาวสุกัญญา นุ้ยผุด
ตรัง

ขอแจ้งลบข้อมูลในแบบขำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามรถใหม่ในระบบ datacenter ของนาย สราวุฒิ กังแฮ request_form_id = 227680

ขอบคุณค่ะ

15/12/2022 14:10:29
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2022 14:25:50
1982
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

แจ้งย้ายรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศของสพร.13 กท. จำนวน 1 คน ได้แก่ นายดนุพล คลอวุฒินันท์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากกองส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอบคุณครับ

15/12/2022 11:07:07
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2022 11:12:11
1981
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางหนึ่งฤทัย ไกรวุฒิกิติพงษ์
ฉะเชิงเทรา

จำนวนชั่วโมงในหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก ไม่ขึ้น
รหัสรุ่น 0289318

15/12/2022 10:08:59
รบกวนประสานกับ สพท. เรื่องตรวจสอบจำนวนชั่วโมงฝึกค่ะ @15/12/2022 15:33:15

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2514 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์