แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1280
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสิทธิศักดิ์ ทองเก่งกล้า
กาญจนบุรี

ขอแก้ไขชื่อในวุฒิบัตร

นายคุภฤกษ์ โฉมสันเทียะ เป็น นายศุภฤกษ์ โฉมสันเทียะ 

วุฒิบัติฝึกยกระดับฝีมือ (189241) สาขาช่างเชื่อมอาร์กด้วยมือ ระดับ 1  ฝึกวันที่ 18-26/03/2565

และหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1(033100) ทดสอบวันที่ 28-29 /03/2565

(สนพ.กจ.ได้แก้ไขชื่อแล้วครับ)

17/05/2022 11:18:01
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ @17/05/2022 14:22:53
1279
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสุพิน ศรีเลิศ
ศรีสะเกษ

ขอเพิ่มสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ย้ายมาจากอำนาจเจริญ คือ นายพิษณุ พวงเกษ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

17/05/2022 10:42:06
เจ้าหน้าที่คนนี้อยู่ที่ศรีสะเกษอยู่แล้ว แจ้งให้แอดมินหน่วยงานเพิ่มสิทธิ์ได้เลยค่ะ @17/05/2022 10:45:51
1278
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โสภา บัณฑิต
นครศรีธรรมราช

แจ้งย้ายเจ้าหน้าที่
นางสาวโสภา  บัณฑิต จาก สนพ.ระนอง ไป สพร.22 นครศรีธรรมราช

17/05/2022 10:22:12
ดำเนินการให้แล้วครับ @17/05/2022 10:24:03
1277
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชินพันธุ์ แพฟื้น
ชลบุรี

ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฯ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (id 0276507)

1.นามสกุลภาษาอังกฤษ นางสาววัญเพ็ญ Techawisitpong เป็น Techavisitpong

2. นามสกุลนายเบญจพล พ่องแก้ว เป็น องแก้ว

(ทางนี้ได้แก้ไขแล้ว)ขอบคุณครับ

17/05/2022 10:06:00
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @17/05/2022 10:08:38
1276
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รชต ศรีปัญญา
อุบลราชธานี

เลขหนังสือรับรองมาตรฐานฯ สาขาประมวลผลคำ ระดับ 1 id 00075589 ทดสอบ 26-27 มีนาคม 2565 ลำดับที่ 11 กัญญารัตน์ จันลาพันธ์ ผลผ่านการทดสอบ

12/05/2022 11:29:22
ดำเนินการให้แล้วครับ @12/05/2022 11:31:28

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์