แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
641
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

ขอแจ้งปิดสิทธิ์ในระบบ เนื่องจากเกษียญอายุราชการ

1.นายชัชวาล  ธิเนตร  ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

26/10/2021 14:40:34
ดำเนินการแล้วนะค่ะ @26/10/2021 14:44:39
640
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร
อุดรธานี

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ของนาย กิตธิพงษ์ ใจแก้ว (request_form_id=184444)

อนุมัติแล้วไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง (คร.11) และบัตรประจำตัว(คร.12) ครับ

26/10/2021 14:10:54
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @26/10/2021 15:38:03
639
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ
ชลบุรี

** ขอแจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 00073337)**

เดิม สมพงศ์ พิศปิงคำ

เป็น สมพงษ์ พิศปิงคำ

26/10/2021 10:09:10
ดำเนินการเรียบร้อยรอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @26/10/2021 14:16:37
638
ระบบเว็บไซต์
ภูมิศักดิ์
ลำปาง

เว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/lampang ในส่วน "เกี่ยวกับหน่วยงาน" หัวข้อ "โครงสร้างบุคลากร" ทำการแสดงเป็นรูปภาพ แต่เมื่อเข้าเว็บไซต์หัวข้อ "โครงสร้างบุคลากร" ภาพไม่มีปรากฎ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

25/10/2021 14:19:41
@
637
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ
ชลบุรี

** ขอแจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมยกระดับ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (0275322)**

เดิม สมพงศ์ พิศปิงคำ

เป็น สมพงษ์ พิศปิงคำ

 

25/10/2021 14:02:46
ดำเนินการเรียบร้อยรอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @25/10/2021 14:31:51

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์