แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1273
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายมนชยา ศิริกิจ
ชลบุรี

สพร.3 ชลบุรี ขอแจ้งย้ายเจ้าหน้าที่
นางศิริพร ศรวมศิริ  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จาก กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มา สพร.3 ชลบุรี
นางสาวทองสุข แซ่โต๋ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน จาก สพร.3 ชลบุรี ไป สพร.4 ราชบุรี.

 

11/05/2022 14:44:05
ดำเนินการแล้วค่ะ @11/05/2022 14:51:37
1272
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส.วันดี ชื่นจิตต์
ชลบุรี

สท.2 ปี 2564 ในระบบตรวจสอบข้อมูลตัดซ้ำขึ้น 126 คน แต่ตอนดึงข้อมูลใน สท.2 ระบบตัดซ้ำขึ้น 124 คน เลขประกันสังคม 2000158404 บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด

11/05/2022 13:58:25
ลองดูคำตอบ 1266 ครับ @11/05/2022 15:10:02
1271
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนาทิพา ประยูรธนาไพศาล
ฉะเชิงเทรา

สนพ.ฉะเชิงเทรา ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (บรรจใหม่) จำนวน 1 คน คือ นางสาวชัดฉรี ตุ่นสำอางค์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอบคุณค่ะ

10/05/2022 15:01:29
ดำเนินการแล้วค่ะ @10/05/2022 15:12:59
1270
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

สพร. 9 พิษณุโลก ขอแจ้งย้ายเจ้าหน้าที่

นายขจรศักดิ์ ภูคำ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สพร. 9 พิษณุโลก ไป สนพ.สุโขทัย

นางสาวรติรัตน์ เอี่ยมโอษฐ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ จาก สพร. 16 นครปฐม มา สพร. 9 พิษณุโลก
 

10/05/2022 13:26:36
ดำเนินการแล้วค่ะ @10/05/2022 13:54:43
1269
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายธีระโรจน์ แสงปัญญา
เชียงใหม่

นายจำลอง ฉัตรเงิน มีรายชื่อซ้ำ 2 ลำดับ

ขอลบชื่อนายจำลอง ฉัตรเงิน ลำดับที่ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใบเสร็จ และวันประเมิน ขอบคุณครับ

10/05/2022 12:04:58
ดำเนินการแล้วครับ @11/05/2022 09:46:37

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์