แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
730
ระบบรายงานคู่มือประชาชน
นาวิกกา สุชาติวุฒิ
อุตรดิตถ์

ตามรายงานคู่มือประชาชนข้อ 12 มีปัญหาหาตรงการดึงข้อมูลจากการพัฒนาฝีมือแรงงานอัตโนมัติ เนื่องจากได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของข้อ 12 ข้อเท็จจริงพบว่าตัวเลขที่ระบบดึงมากับตัวเลขตามข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน และไม่สามารถแก้ไขตัวเลขดังกล่าวในการรายงานคู่มือประชาชนได้ จึงไม่สามารถรายงานผลคู่มือประชาชนในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความกรุณแจ้งว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

03/12/2021 11:08:29
รออัพเดทข้อมูลวันนี้ก่อนนะคะ @03/12/2021 14:36:04
729
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธีระวุฒิ ตะดำ
อำนาจเจริญ

***แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก นายไชยา  สุริโย ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค เนื่องจากสอบบรรจุที่อื่นได้

03/12/2021 10:04:43
ดำเนินการแล้วค่ะ @03/12/2021 10:06:53
728
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กานต์ธิดา บุญส่งไพศาลสกุล
ปทุมธานี

***แจ้งย้าย ผอ จากปัตตานี มาปทุมธานี

นางกิติมา ศิริประธาน

***แจ้งย้ายออกเนื่องจากเกษียณอายุ

นายทวีศักดิ์ บูรณดิษฐ์

นายประสงค์ คำอยู่

นางดวงสมร จิระวงศ์วิโรจน์

***แจ้งย้ายออกเนื่องจากโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น

นายรังสรรค์ โตรักษา

03/12/2021 09:42:00
ดำเนินการแล้วค่ะ @03/12/2021 10:04:29
727
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธีระวุฒิ ตะดำ
อำนาจเจริญ

รบกวน TI  ปลดล๊อก หนังสือรับรองมาตรฐานให้ใหม่ เนื่องจากกรอกผลการทดสอบไม่ครบจำนวน 1 ราย สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1(00074760) ขอขอบคุณครับ

03/12/2021 09:37:05
ดำเนินการให้แล้วครับผม @03/12/2021 15:47:28
726
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

แจ้งบุคลากรย้ายออกจากหน่วยงาน

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

03/12/2021 09:19:03
ดำเนินการแล้วค่ะ @03/12/2021 09:21:18

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1345 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์