แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1914
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

สพช. แจ้งแก้ไขวุฒิบัตร นางนริษฎา จำปาแฝด  หลักสูตรบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ:::(0920227320403) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(198085)

รหัสห้องฝีก 0288707

(เปลี่ยนนามสกุลจาก จำปาแผด เป็น จำปาแฝด ) เจ้าหน้าที่ผู้ประสานได้แก้ไขข้อมูลแล้ว เหลือแต่เจนวุฒิบัตรใหม่ครับ

01/12/2022 10:39:10
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ประมาณ 15 นาทีค่ะ @01/12/2022 10:43:54
1913
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จักรรินทร์
ภูเก็ต

แจ้งข้าราชการย้ายเข้า นางสาวภรณ์นภา ถานทองดี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ มาจาก จ. สกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สพร.21 ภูเก็ต

30/11/2022 15:40:20
ดำเนินการแล้วค่ะ @30/11/2022 16:04:29
1912
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระย้า
ภูเก็ต

พิมพ์นามสกุลภาษาอังกฤษ ในหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบผิด สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (034436)  ครั้งที่ 102 วันที่เริ่ม 25/11/2565 ถึงวันที่ 27/11/2565  ของนายธีระวัฒน์  แสงศาลา  แก้ไขเป็น Mr.Teerawat  Sangsala

30/11/2022 15:35:59
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ประมาณ 15 นาทีค่ะ @30/11/2022 16:02:03
1911
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
เนาวรัตน์
อ่างทอง

From id =224695 นายศักดิ์ดา  โพธิ์ประดับ 

รูปแนบรูปถ่ายค่ะ

30/11/2022 14:49:13
ดำเนินการเพิ่มรูปได้เลยค่ะ หากเสร็จแล้วรบกวนแจ้งกลับให้ไอที gen pdf ให้ใหม่ค่ะ @30/11/2022 15:03:12
1910
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ชัยกฤต เรือนวงค์
ลำพูน

เรียน Admin. ขออนุญาตแจ้งแก้ไข เลขที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถของนายสฤษดิ์ เมืองใจ ที่ถูกต้อง คือ ลพ 66-1-15001-048 adminckview&request_form_id=223368 และนายอภิชา ตายานะ ที่ถูกต้อง คือ ลพ 66-1-15001-053  adminckview&request_form_id=222477 ขอบพระคุณมากครับ

30/11/2022 14:18:05
ดำเนินการแล้วค่ะ @30/11/2022 16:10:11

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2490 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์