แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
242
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้งย้ายบุคลากร

1. นางจันทร์เพ็ญ แก้วภมร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สพร.2 สุพรรณบุรี ย้ายมา สนพ.สมุทรสงคราม

2. นางสาวภัทรนันท์  จันทร์แย้ม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สนพ.สมุทรสงคราม ย้ายไป สนพ.สมุทรสาคร

31/05/2021 10:38:50
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:42:08
241
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

แจ้งย้ายบุคลากร

1. นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากอุดรธานีย้ายไปนครราชสีมา

2. นางวิราภรณ์ โชคสมบัติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากนครราชสีมาย้ายมาอุดรธานี

31/05/2021 10:12:03
ดำเนินการเรียบร้อย @31/05/2021 10:58:09
240
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนันต์ อินตาคำ
พะเยา

เรียน admin กรมฯ
สนพ.พะเยา แจ้งบุคลากรย้ายเข้า จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายอนุชา  ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ย้ายมาจาก กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
2.นางสุภาวนีย์ ธรรมตา  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สพร.20 เชียงราย
ขอบคุณครับ

31/05/2021 10:08:05
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:56:54
239
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ทศพร กัณสิทธิ์
สิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นางสาววราภรณ์  ศรีลออ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ย้ายจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กรุงเทพมหานคร) พื้นที่ 4

เจ้าหน้าที่ย้ายออก

นายชัยยัญ จันทร์เขียว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ไป สนพ.อุทัยธานี

31/05/2021 10:04:23
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:11:28
238
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายชำนาญ นพสาริกา
อุทัยธานี

เรียน admin สนพ.อุทัยธานี แจ้งข้าราชการโยกย้าย..โดย นายฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สนพ.อุทัยธานี ไป สพร.2 สุพรรณบุรี และนายชัยยัญ จันทร์เขียว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สนพ.สิงห์บุรี มา สนพ.อุทัยธานี ครับ

31/05/2021 10:01:33
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @31/05/2021 10:09:31

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์