แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
725
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน IT ช่วยตรวจสอบหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (รหัสหลักสูตร7320017230445) เนื่องจากหลักสูตรไม่มีในนระบบรายงานผล แต่ในเอกสารดาวน์โหลดมีหลักสูตรนี้อยู่ค่ะ
***ไฟล์เอกสารดังแนบค่ะ***  จะเปิดฝึกในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะ

**ทั้งนี้ได้ประสานไปทาง สพท.แล้ว(คุณไพโรจน์)ซึ่งได้สืบค้นหลักสูตรแล้วปรากฏว่ามีอยู่ในระบบค่ะ** รบกวนทางไอทีช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ...ขอขอบคุณค่ะ

02/12/2021 13:59:12
จากจากการตรวจสอบหลักสูตรนี้มีอยู่ในนระบบรายงานผลแล้ว โดยต้องเลือกกลุ่มสาขาอาชีพเป็น ภาคบริการครับ @02/12/2021 14:08:09
724
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชรินทร์ แสนศักดิ์
ขอนแก่น


รายการ:::โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน::(001723)

 

รบกวน IT ย้ายข้อมูล
หลักสูตร การออกแบบโปรแกรมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0:::(10020083270106) 
รุ่นที่:::1 วันที่เริ่มฝึก 26/10/2564 จบฝึก 29/10/2564  (0277352)
รุ่นที่:::2 วันที่เริ่มฝึก 16/11/2564 จบฝึก 19/11/2564   (0277358)

จากเดิม 
งบปกติ
รายการ : ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง

ย้ายเป็น =>
งบประมาณบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รายการ:โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
ให้ด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ

02/12/2021 13:32:39
รบกวนแจ้งย้ายในระบบ http://gcloud.dsd.go.th/~plandsd/index.html และทำหนังสือขอแจ้งย้ายไปที่กองแผน ด้วยครับ @02/12/2021 13:36:05
723
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พรชัย สำนักงานฯพท.3 กทม
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้ตรวจสอบเลขหนังสือรับรองฝึกเองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีเลขหนังสือข้าม จากเลข รง 0424.3/2.1.3336 ไปที่เลข รง 0424.3/2.1.3653 จำนวน 318 ลำดับ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ (พรชัย โทร. 02 5170058)

02/12/2021 12:53:27
โทรประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว @02/12/2021 13:56:53
722
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เทอดศิลป์ โสมูล
สกลนคร

รบกวน TI  GEN วุฒิบัตรให้ใหม่ เนื่องจากไม่ได้บันทึกชื่อภาษาอังกฤษ ครับ (ตอนนี้เพิ่มข้อมูลแล้ว)
(Training ID 0279835) ขอขอบคุณครับ

02/12/2021 09:59:52
ดำเนินการให้แล้วครับ @02/12/2021 11:40:03
721
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุวรรณา สีไทย
นครนายก

ระบบอนุมัติลายเซ็นต์ผอ. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรขึ้นแต่คำว่า   ไม่อนุมัติ ไม่มีคำว่าอนุมัติทำให้ผอ.ไม่สามารถอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตรได้ค่ะ 

02/12/2021 09:01:49
ดำเนินการให้แล้ว ลองเข้าดูอีกครั้งครับ @02/12/2021 12:03:29

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1345 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์