แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
611
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
วรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

แจ้งเจ้าหน้าที่ ย้ายออก ไป สนพ.ลำพูน ชื่อนางสาววีระยา ทองบุญเพียร (น.ส.ฐิติรัตน์ ทองบุญเพียร) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

08/10/2021 12:27:19
ดำเนินการย้ายให้แล้วค่ะ @08/10/2021 12:57:22
610
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
วรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า จากสำนักงานเลขานุการกรมฯ ชื่อนางสาวพรวินัส อู่รัชตมาศ  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ

08/10/2021 11:55:30
ดำเนินการย้ายให้แล้วค่ะ @08/10/2021 12:07:44
609
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอเพิ่มชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ ในแบบ คร.11 ของผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ  1 ออกให้ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 ตามรายชื่อดังนี้

1. Mr. Chaloemwit  Thiuaongsa (นายเฉลิมวิทย์  ทิวงษา) 

2. Mr. Pongpipat  Ruektong (นายพงศ์พิพัฒน์   ฤกษ์ทอง) 

3. Mr. Phitsanu   Meebonlom (นายพิษณุ  มีบุญล้ำ) 

4. Mr. Suthee   On-chun (นายสุธี   อ่อนชื่น) 

08/10/2021 16:16:26
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/10/2021 16:16:05
608
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอแก้ไขรูป ในแบบ คร.11 และ คร.12 ของนายพลพิพัฒน์  สีหะวงษ์  เลขที่  พล 64-1-15001-0192  ออกหนังสือรับรอง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

08/10/2021 11:22:21
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @08/10/2021 15:45:13
607
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวปิยะธิดา พลานนท์
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติด้วย CiRA COREรหัสรุ่น 0274938

1. ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของ นายสุรศักดิ์ บุญเลิศ เลขบัตร 

จาก Surasak Bunlert เป็น Surasak Boonlert 

และขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของ นายดำรง จิตรศิริกูล เลขบัตร 

จาก ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Damrong Jintasirikool 

ได้อนุมัติวุฒิบัตรดิจิทัลแล้ว และได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  

08/10/2021 11:27:16
ดำเนินการเรียบร้อย รบกวนท่านผอ.เข้าไปอนุมัตวุฒิบัตรใหม่นะคะ @08/10/2021 09:41:21

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์