แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1676
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
อรุณี
สมุทรปราการ

รบกวนลบแบบคำขอเป็นผู้ประเมิน (คร.18) request_form_id=217775  เนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับผิดค่ะ/ขอบคุณค่ะ

21/09/2022 14:51:03
ดำเนินการให้แล้วครับ @26/09/2022 10:29:13
1675
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
สถาบันยานยนต์ฯ

แจ้งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สิ้นสุดสัญญาจ้าง 2 คน ได้แก่

1. นางสาวปัทมาพร เกิดปราง     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. นายชณัฐ เขียวนิติการ           นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

20/09/2022 15:16:13
พนักงานราชการทั้ง 2 ท่านปิดสิทธิ์การใช้งานไปแล้วนะคะ @20/09/2022 15:22:00
1674
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธนาทิพา ประยูรธนาไพศาล
ฉะเชิงเทรา

ขอให้เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกใช้ก๊าซNGV : 30 + 0 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 0920223100608 เนื่องจากไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงไม่สามารถบันทึกรายงานผลได้

20/09/2022 14:50:34
รบกวนแจ้งที่ระบบแจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เลยครับ http://idev.dsd.go.th/~course_eng/listfac.php @20/09/2022 15:16:02
1673
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายศาตนันทน์ เขียวย้อย
ระยอง

ไม่สามารถ อัปโหลดไฟล์ GENERICV8 ที่ดาวน์โหลดมาทำการเเก้ไขได้ เเต่หากดาวน์โหลดมาเเล้วอัปโหลดกลับเลยโดยไม่เเก้ไขมาสามารถทำได้  ทั้งนี้ได้ทำตามี่คู่มือเเนะนำเเล้วครับเเต่ไม่สามารถเเนบได้

20/09/2022 11:49:00
ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วครับ @20/09/2022 17:24:31
1672
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้าจำนวน 2 ราย คือ
1. นางนุชาดา  สายโกสีย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สนพ.มุกดาหาร
2. นางสาวอริสา  จันทร์ธานี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สนพ.ยโสธร

20/09/2022 08:57:15
ดำเนินการแล้วค่ะ @20/09/2022 09:01:19

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์