แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
831
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร
อุดรธานี

รบกวนลบรายการ นายทวีศักดิ์  สีดาห้าวให้ด้วยครับ ข้อมูลคีย์ซ้ำ

28/12/2021 12:48:59
@
830
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธนกร
บุรีรัมย์

แจ้งแก้ไขชื่อผู้เข้ารับการฝึก

เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขใบสมัครแล้ว รบกวนรีเซ็ตวุฒิบัตรครับ

 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สาขา.: การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Large motorcycle maintenance) เวลา 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
นายโชคชัยธณภูมิ ชูเดช 

28/12/2021 12:05:00
ขอ Training ID (สีดำ) ด้วยค่ะ @28/12/2021 17:51:34
829
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อารมณ์
สมุทรสาคร

สนพ.สมุทรสาคร แจ้งชื่อข้าราชการออกจากราชการ จำนวน 1 ราย  นายธนกร ประสบโชคพูลเดช  

28/12/2021 10:52:04
ดำเนินการแล้วค่ะ @28/12/2021 17:49:21
828
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
บันฑิตย์ ทองดอนดู่
หนองคาย

สนพ.หนองคาย ขอสิทธิ์การเข้าใช้งาน ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน >ข้อ 11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนของหน่วยงาน> ของนายศักดิ์ดา สีกะมุท ด้วยครับ 

28/12/2021 10:29:00
ต้องทำหนังสือแจ้งศูนย์ข้อมูลฯ ค่ะ @28/12/2021 17:46:27
827
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อารมณ์
สมุทรสาคร

สนพ.สมุทรสาคร ขอกำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบเพิ่มเติมสำหรับพนักงานราชการ  จำนวน 2 ราย

1. นางสาวเบญจวรรณ นิสกนิลกุล  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. นางสาววัชรินทร์ อินบำรุง  นิติกร

 

28/12/2021 09:49:23
ดำเนินการแล้วค่ะ @28/12/2021 17:42:43

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์