แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
581
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รัตนา สานิชวรรณกถล
นครปฐม

ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้ารับการฝึก โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ  สาขาพนักงานต้อนรับ  รหัส 0274573

1. นายปรมินทร์  อุ่นแก้ว

2. น.ส.ลลิตา  ขุนชำนาญ

3. น.ส. อัญชลี  คำดีวัน

4. นายณัฐวุฒิ  ดำชื่น

 

01/10/2021 11:07:11
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @01/10/2021 11:41:31
580
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส.มธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

สพร.3 ชลบุรี ขอแก้ไขชื่อสกุลของผู้รับการฝึก จากเดิม นายชเนตร์ ธรรมรักษ์ แก้ไขเป็น นายชเนตร์ ธรรมรักษา

หลักสูตร การใช้เครื่องมือกล จำนวน 144 ชั่วโมง

รหัส 0272013

01/10/2021 09:25:58
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @01/10/2021 11:37:08
579
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวดวงพร สุขแดง
พังงา

รบกวนแก้ไขสาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ 2 Training ID 187582 อนุมัติวุฒิบัตรแล้ว แต่มีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึก นายอำนาจ สังข์แก้ว  ภาษาไทยผิด ได้ดำเนินการแก้ไขในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  เลขรุ่น 0274763

30/09/2021 16:32:29
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @01/10/2021 11:36:08
578
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายโกเมท ภู่ทอง
นครปฐม

การทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รหัสรุ่น 00073020

ไม่ได้พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองครับ จำนวน 8 คน

1. นายชัยณรงค์ จอมไธสง  1100701442058
    Mr. Chainarong Jomthaisong

2. นายมนตรี เนื้อศรี (พิมพ์นามสกุลผิด จากเชื้อศรี เป็นเนื้อศรี) 

    1460600062311
    Mr. Montree Nuaesri

3. นายศราวุฒิ คีรีวัน  1429900218501
    Mr. Sarawut Keereewan

4. นายอนุชา มหาศรานนท์  1640300063728
    Mr. Anucha Mahasaranon

5. นายณัฐวุฒิ บุญตา  1719900277157
    Mr. Nuttawut Bunta

6. นายอานนท์ คีรีโชติ  1800800156774
    Mr. Arnon Keereechot

7. นายวิกสะดี ดียังดี   3102201178945
    Mr. Viksadee Deeyongdee

8. นายแทนพัน เทียนกระจ่าง  1749800097084
    Mr. Taenpan Teangajang

30/09/2021 13:49:47
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @01/10/2021 11:32:38
577
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวปิยะธิดา พลานนท์
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD ๓ มิติ รหัสรุ่น 0274123 

1.ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของนายอภิสิทธิ์ หอมกลิ่น เลขบัตร 1250201322222

Apisit ็Homklinเป็น Apisit Homklin

ได้อนุมัติวุฒิบัตรดิจิทัลแล้ว และได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  

30/09/2021 11:49:03
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @01/10/2021 11:24:53

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์