แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
826
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายรัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ ของนายหฤษฎ์ฤกษ์  อินทรสุวรรณ์ (Mr.Haritroek   Intarasuwan)  ในแบบ คร.11 ของผู้ผ่านการประเมินในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เลขที่ 65-1-17001-0061

ขอบคุณครับ

28/12/2021 09:25:28
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว @29/12/2021 09:16:03
825
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลม ห้อยพูน
พิษณุโลก

ขอแก้ไขชื่อภาษาไทยผู้ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ ระยะเวลาในการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 จะแก้ไขจาก นายกฤติธีเดฃ สมอุ่นจารย์ เป็น นายกฤติธีเดช สมอุ่นจารย์ 

ขอบคุณครับ

28/12/2021 09:10:28
ขอ Training ID (สีดำ) ด้วยค่ะ @28/12/2021 13:13:29
824
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวบ IT ช่วยตรวจสอบการออกวุฒิบัตร นายประกาศิต บิลลาเต๊ะ ไม่สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรเป็นเอกสารใบวุฒิบัตรได้ค่ะ (Training ID 0276229) **ผู้เข้าอบรมคนอื่นๆสามารถดาวน์โหลดค่ะ** ตามเอกสารไฟล์ดังแนบค่ะ

****ยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารวุฒิบัตรได้ค่ะ**** ตามเอกสารไฟล์ดังแนบค่ะ

27/12/2021 15:36:55
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที ลองอีกรอบค่ะ @27/12/2021 17:01:02
823
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุชาดา ทองขวัญ
ตรัง

รบกวนรีเซ็ทวุฒิบัตร โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน (001546) จำนวน 6 สาขา (เนื่องจากแก้ไขปี พ.ศ.ที่เปิดฝึกอบรม)

1.เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม (188111) รุ่น 1/64 (0275176)

2.การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (188046) รุ่น2/64 (0275067)

3.การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (188047) รุ่น1/64 (0275068)

4.การแปรรรูปอาหารฯ(แกงไตปลาแห้ง) 188194 รุ่น2/64 (0276553)

5.เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ (ยกระดับฯ) 189265 รุ่น 1/64 (0276540)

6.เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ (อาชีพเสริม) 189272 รุ่น 1/64 (0276545)

27/12/2021 13:22:31
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @27/12/2021 14:57:14
822
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธีระวุฒิ ตะดำ
อำนาจเจริญ

สนพ.อำนาจเจริญ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง​ชื่อผู้ดูแลระบบจากเดิมคือนายธีระวุฒิ ตะดำ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เปลี่ยนเป็นนายพรพจน์  แสวงดี ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานระบบ ช 3 สำหรับหนังสืออยู่ระหว่างการดำเนินการครับ

27/12/2021 11:13:35
ดำเนินการแล้วค่ะ @27/12/2021 14:51:05

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์