แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
606
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวอุรชา เนมขุนทด
หนองบัวลำภู

ขอนุญาติแก้ไขข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม งปม.2564 ค่ะ 

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1/2564 รหัสรุ่น 0271647 ดังนี้

1. แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ นางสาวดวงใจ วันยะโส

เป็น Miss Duangjai Wanyaso 

2. แก้ไขนามสกุล นางสาวพัชรินทร์ พรมทิพย์ เป็น นางสาวพัชรินทร์ พหลทัพย์

พร้อมทั้งชื่อภาษาอังกฤษ  Miss Patcharin Pahonsap

เบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ไขใยสมัครในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ผู้อำนวยการฯได้อนุมัติวุฒิบัตรดิจิตอล เรียบร้อยแล้วค่ะ

เบอร์ติดต่อ นางสาวอุรชา เนมขุนทด 0958148898

นำดรียนท่านผอ.อนุมัติอีกรอบแล้วนะค่ะ

12/10/2021 12:26:23
รบกวนให้ ผอ กดอนุมัติอีกรอบค่ะ @07/10/2021 15:16:11
605
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายโกเมท ภู่ทอง
นครปฐม

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

ขอแก้ไขรายชื่อภาษาไทย-อังกฤษ

รหัสรุ่น 00073159

      นางสาวแก้วกัลยา  ศิรินุพงศ์   (ชื่อผิดจากเดิม  Kaewkkanlaya แก้ไขเป็น Kaewkanlaya)

รหัสรุ่น 00073160

      นางสาววรฤทัย  กุลแพทย์  (ชื่อผิดจากเดิม Kuilapate แก้ไขเป็น Kullapate)

รหัสรุ่น 00073157

     1. นางสาวอรพรรณ  อิทธิ์ศุภวรรณ  (นามสกุลผิดแก้เป็น อิทธิศุภวรรณ)

     2. นางสาวศุภวรรณ  จันทร (ชื่อผิดจากเดิม ศุภวรรณ แก้ไขเป็น ศุภาวรรณ)

         และ (ชื่อผิดจากเดิม Supawan  Junthron แก้ไขเป็น Supawan  Janthron)

     3. นายฐิตินันท์  พรเลิศวิวัฒน์  (ชื่อผิดจากเดิม Titinan แก้ไขเป็น Titinun)

07/10/2021 12:18:06
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @07/10/2021 14:52:22
604
ระบบ e-SAR
อรทัย ไชยเสน
เชียงราย

เรียน admin กรม

เนื่องจาก ผอ.อุษา คงภักดี เกษียณราชการ โดยนายสัญชัย ภัทรวรากลุ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แต่ในระบบ e-saraban ยังเป็น ผอ.อุษาอยู่ ตามรูปที่แนบค่ะ

07/10/2021 11:29:21
ดำเนินการแก้ไขแล้ว กรุณาลองอีกครั้งค่ะ @07/10/2021 11:35:47
603
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บัวหลวง ศิลปชัย
สุพรรณบุรี

หนังสือรับรองหลักสูตรของเดือนตุลาคมของสุพรรณบุรี ไม่มีลายเซ็นนายทะเบียนค่ะ

ID  565562      565702      567402      569861

 

 

07/10/2021 10:01:16
รบกวนให้ ผอ กดอนุมัติอีกรอบครับ @07/10/2021 10:12:10
602
ระบบรายงานคู่มือประชาชน
เอกชัย เอี่ยมสกุล
กำแพงเพชร

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีการบันทึกข้อมูลการขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(ข้อ12) ผิดพลาด ดังนี้
    1.เดือน พ.ย. 63 มีผู้ขอทั้งหมด 15 คนแต่ จนท.คีย์ข้อมูลไป 12 คน

    2.เดือน ธ.ค. 63 มีผู้ขอทั้งหมด 25 คน แต่ จนท.คีย์ข้อมูลไป 24 คน

    3.เดือน ก.ค. 64 ไม่มีผู้ขอ จำนวนเงินจึงควรเป็น 0.00บาท แต่ จนท. คีย์ข้อมูลจำนวนเงินเข้าไป 40,000บาท 

ไม่ทราบว่าทาง IT จะสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ได้หรือไม่ครับ หรือผมจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ขอคำชี้แนะด้วยครับ

06/10/2021 10:20:32
รบกวนประสานกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เนื่องจากเขาเป็นเจ้าภาพ @06/10/2021 16:33:41

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์