แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1671
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พงษ์ลดา ทาเวียง
สุรินทร์

ขอรบกวนแจ้งย้ายรุ่นเดิม รายการ-แรงงานนอกระบบ (001689)

สาขาการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม (8630014220801) 12 ชั่วโมง การฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 1 วันที่ 31/8/65 ถึงวันที่ 1/9/65 ณ องค์การบริการส่วนตำบลสังขะ (0285148)

ขอย้ายมารุ่น รายการ เพิมเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ (001798)

สาขาการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม (0930017230105) 12 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม)-(195845) ค่ะ

ขอขอบคุณมากนะคะ

19/09/2022 16:09:20
ดำเนินการให้แล้วครับ @20/09/2022 15:11:23
1670
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
สุโขทัย

ผลสัมฤทธิ์ 2565  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่:::1 วันที่เริ่มฝึก 1/11/2564 จบฝึก 25/2/2565   สถานที่ฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย::(0279589)  คีย์ข้อมูลเกินจำนวน 2 คน คนที่ไม่ผ่าน 2 คน ได้แก่

1 กฤตวิทย์ เจริญวงศ์

2.ณัฐวุฒิ เฉิดฉาย 

19/09/2022 16:04:44
ดำเนินการแล้วค่ะ @19/09/2022 16:38:38
1669
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พีรพล เลี้ยงเจริญทรัพย์
ชลบุรี

รบกวน IT GEN วุฒิบัตรหลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล:::(0930204220402) ::: 18 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม):Training ID 0285073 ของ นางสาวศศิธร อึงขุนทด (เดิมบันทึกผิดเป็นนางสาวศศิธร อึนขุนทด) ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

19/09/2022 13:51:54
ดำเนินการแล้วค่ะ @19/09/2022 14:00:10
1668
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พีรพล เลี้ยงเจริญทรัพย์
ชลบุรี

รบกวน IT GEN วุฒิบัตรหลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล:::(0930204220402) ::: 18 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม):Training ID 0285073 ของ นางสาวเกสร ดอนชาไพร (เดิมบันทึกผิดเป็นนางสาวเกษร ดอนชาไพร) ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

19/09/2022 13:39:22
ดำเนินการแล้วค่ะ @19/09/2022 13:41:48
1667
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พีรพล เลี้ยงเจริญทรัพย์
ชลบุรี

รบกวน IT GEN วุฒิบัตรหลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล:::(0930204220402) ::: 18 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม):Training ID 0285073 ของ นายไพรรงค์ แซ่เตียว เนื่องจากแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

19/09/2022 13:36:09
ดำเนินการแล้วค่ะ @19/09/2022 13:25:52

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์