แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
720
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน TI  GEN วุฒิบัตร นายไพรัชต์ รอดรักษา เนื่องจากแก้ไขชื่อค่ะ (Training ID 0275826) ขอขอบคุณค่ะ

02/12/2021 08:59:13
ดำเนินการให้แล้วครับ @02/12/2021 11:38:51
719
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นิปุณณมา (พืนที่3)
กรุงเทพมหานคร

บจก.เอก-ชัย (โลตัส)(1000182983) ยื่นฝึกเตรียมเข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากกดส่งข้อมูลมาแล้วไม่ได้... ขึ้นERROR internet server error***รบกวนขอด่วนด้วยนะค่ะ ***เนื่องจากบจก.เข้ามาติดต่อที่สนง.กรุงเทพพื้นที่ 3 วันนี้ แล้วเป็นสุดท้ายในการยื่นฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ภายใน30 วัน) **ขอบคุณค่ะ**

01/12/2021 13:53:45
ประสานงานการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว @01/12/2021 15:09:52
718
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
มธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

ขอแก้ไขชื่อผู้เข้าประเมินจำนวน 2 คน ประเมินวันที่ 1 ธค. 2564

1. เลข ชบ651150010437 จากเดิม ชื่อนายมนุญ (สระอุ) ขอแก้ไขเป็น นายมนูญ (สระอู)

2. เลข ชบ651150010444 จากเดิม ชื่อนายภาณุวัฒน์ (ณ เณร) ขอแก้ไขเป็น นายภานุวัฒน์ (น หนู)

01/12/2021 11:44:15
ดำเนินการให้แล้วครับ @01/12/2021 14:08:33
717
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ริญญาดา แร่ทอง
บึงกาฬ

สาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Training ID 0279208) ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ 1นางสาวดวงใจ ภูศรี 2นางสาวนิภาพร นารีนุช 3นางสาวพิสมัย วิชัยโย 4นางสาวสุกัญญา กุระคำแสง 

ขอบคุณค่ะ 

01/12/2021 11:37:27
ดำเนินการให้แล้วครับ @01/12/2021 14:25:38
716
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันนา
อ่างทอง

สปก.ขอรหัสเข้าใช้งาน ระบบ PBR e-Service มีเมลตอบกลับแต่ไม่ขึ้นรหัสและพาสเวิสเข้าใช้งานคะ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยคะ สปก.เพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ไม่มีรหัสเข้าใช้งานมาก่อนคะ ต้องดำเนินการอย่างไรคะ 

01/12/2021 09:50:41
ดำเนินการประสานแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว @01/12/2021 10:50:52

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1345 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์