แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
851
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

สพช. ขอแจ้ง 1. พนง.ราชการเฉพาะกิจลาออก ได้แก่ นายพงศธร พุทธา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แจ้งพนง.ราชการเฉพาะกิจเข้าใหม่ ได้แก่ นายดรันภพ ใจยศ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3. กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศให้กับ บุคคลตามข้อ 2.

สพช. จะทำหนังสือแจ้งมาอีกทีครับ 

05/01/2022 09:24:14
ดำเนินการแล้วค่ะ @14/01/2022 09:38:05
850
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

ขอแก้ไขนามสกุล ผู้ใช้งานในระบบ datacenter ของนางสาวศิริลักษณ์ แก้วไทยเลิศ เป็นนางสาวศิริลักษณ์ แก้วไทรเลิศ

ขอบคุณครับ

05/01/2022 09:06:30
ดำเนินการแล้วค่ะ @05/01/2022 09:11:52
849
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลม ห้อยพูน
พิษณุโลก

ขอแก้ไขนามสกุลภาษาอังกฤษผู้ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ ระยะเวลาในการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 จะแก้ไขจาก Mr. Krittithidet Spmaumjan เป็น  Mr. Krittithidet Somaumjan (Training ID 0281233) จาก Spm  (p) ที่ถูกต้องเป็น Som (o) ขอบคุณครับ ได้ดำเนินการแก้ไขชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว ครับ รบกวนแก้ไขวุฒิบัตรให้ด้วยนะครับ...... ขอบคุณมากครับ

05/01/2022 08:57:19
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ @05/01/2022 09:05:21
848
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อรวรรณ เชาวน์คุณ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รบกวนนำชื่อนายศราวุธ เดชาถิรคุณ ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานวินัย สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าระบบ E-saraban ด้ววยนะคะ ขอบคุณค่ะ

04/01/2022 14:06:51
ดำเนินการแล้วค่ะ @04/01/2022 15:08:49
847
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สนธยา
นราธิวาส

สพร.25นราธิวาส ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรย้ายเข้า  จำนวน 1 คน ย้ายมาจาก สพร. ราชบุรี

1. นายสุนทร  หมัดแล้ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

และขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ 2 คน 

1.นางสาวจิราภรณ์  รัตนนิยม  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

2.นายธุวานนท์  ทองเจริญ  ตำแหน่งนิติกร (พนักงานราชการ)

04/01/2022 12:12:20
ดำเนินการให้แล้วค่ะ ยกเว้น กรณีพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต้องทำหนังสือถึงศูนย์ข้อมูลฯค่ะ @04/01/2022 13:10:44

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์