แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
217
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เทอดศิลป์ โสมูล
สกลนคร

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงนามสกุลผู้ฝึกอบรม

เดิม ชื่อ นาย เชิดศักดิ์ ไชยปัญญา 

เปลี่ยนเป็น ชื่อ นาย เชิดศักดิ์ ไชยปัญหา

Tasting ID 0271675 

21/05/2021 08:58:08
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @21/05/2021 09:14:31
216
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี

ขอยกเว้นลายเซ็นต์ดิจิทัล เนื่องจากเป็นการฝึกแบบบูรณาการ

20/05/2021 16:16:36
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจน 5 นาทีค่ะ @20/05/2021 16:35:36
215
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมวรรณ เครือจันทร์
กระบี่

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงนามสกุลผู้ฝึกอบรม

เดิม ชื่อ นางสาว รัชดา ยืนยังศีรีมาศ 

เปลี่ยนเป็น ชื่อ นางสาว รัชดา  ยืนยงศีรีมาศ

Tasting ID 0272310 

20/05/2021 15:42:07
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับ @20/05/2021 16:07:20
214
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พิษณุ ลายหงษ์
สระบุรี

1. ขอเพิ่มข้าราชการย้ายมาใหม่ครับ
นาย ปฏิภาณ  สมสกุลชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ


2. นายชยพล สุวรรณพันธ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  โอนย้ายไปอยู่ องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น

20/05/2021 14:54:18
ดำเนินการแล้วค่ะ @20/05/2021 15:01:18
213
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วาสนา เพ็งธรรม
นครนายก

ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตร ดังนี้

มานพ จอมวงษ์

พิชาภพ เครือหอม

อรรถสิทธิ์ บุตรดี

รหัสรุ่น 0271491

19/05/2021 16:22:02
ไม่ทราบว่าเพิ่มในระบบรายงานผลเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ? @19/05/2021 16:24:09

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์