แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
576
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวอุรชา เนมขุนทด
หนองบัวลำภู

ขอแก้ไขนามสกุลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงแายุ รุ่นที่ 2/2564

ลำดับที่ 6 เลบที่บัตรประชาชน 3411400105294  นางสำราญ มณีมลตล แก้ไขเป็น นางสำราญ มณีมงคล เบื้องต้นได้แก้ไขใบสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ

30/09/2021 09:41:41
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @01/10/2021 11:34:03
575
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวอุรชา เนมขุนทด
หนองบัวลำภู

แจ้งแก้ไขนามสกุลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2/2564 

ลำดับที่ 6 นางสำราญ มณีมงตล เป็น นางสำราญ มณีมงคล

รหัสหลักสูตร 0271648

01/10/2021 11:25:43
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @01/10/2021 11:34:11
574
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกิตติธร เรืองแก้ว
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

หลักสูตรการใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 รหัสรุ่น0274991

1.ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของนางสาวศิวพร เจริญศิริ เลขบัตร 3311200176792

Siwaporn Charoensisi เป็น Siwaporn Charoensiri

2.ขอแก้ไขนามสกุลของนายอภินันท์ คำพาศรี 

เลขบัตร 1400900278590

เป็นนายอภินันท์ คำพาสี 

ได้อนุมัติวุฒิบัตรดิจิทัลแล้ว และได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  

29/09/2021 10:47:41
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @29/09/2021 10:55:55
573
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของ นางสาวศิริภรณ์  นาคฤทธิ์   หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance  รหัสรุ่น 0272356 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ได้อนุมัติวุฒิบัตรดิจิทัลแล้ว และได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  

28/09/2021 16:22:01
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @29/09/2021 10:53:04
572
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปริศนา หอมบุญ
กรุงเทพมหานคร

มี ID ที่ยื่นซ้ำในระบบ กรณีแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานมาตรา 13 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ลบ ID ที่แจ้งซ้ำคือ 2224 ในระบบให้ด้วยค่ะ

28/09/2021 13:22:28
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์