แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1291
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
สุโขทัย

สนพ.สุโขทัย ขอแจ้งย้ายเจ้าหน้าที่

นางสาวสิตา เรืองฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สนพ.สุโขทัย ไป สนพ.อุตรดิตถ์

20/05/2022 13:53:25
ดำเนินการให้แล้วครับ @20/05/2022 14:07:29
1290
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน IT GEN วุฒิบัตร น.ส.ดนัสวีล ทองรอด เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อค่ะ หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 (Training ID : 0282762) ขอขอบคุณค่ะ

20/05/2022 09:30:08
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ @20/05/2022 09:58:59
1289
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุชาดา ตุวิชรานนท์
ชุมพร
ได้รับแจ้งจาก สปก.ว่าจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม กรณีฝึกอบรมเอง ID 607983 ไม่แสดงในระบบคะ
19/05/2022 20:14:41
ในไฟล์ excel ยังไม่มีคำว่าผ่านครับ @20/05/2022 09:53:52
1287
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชินพันธุ์ แพฟื้น
ชลบุรี

 สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (id 0276507)

1.นามสกุลภาษาอังกฤษ นางสาววัญเพ็ญ Techavisitpong แก้ไขให้แล้วครับ ขอบคุณครับ

18/05/2022 10:55:12
รอ gen pdf 15 นาทีค่ะ @18/05/2022 15:57:14
1286
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ยุทธพงษ์ กะถาไชย
สมุทรปราการ

ขอแจ้ง รายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินและรอง นามสกุล ผิดครับ

ขอแก้ไข จาก นายอรรณพ สุ่มแดง เป็น นายอรรณพ  สุ่ยแดง

ขอเพิ่มเติมครับ

ต้องขออภัยด้วยครับ 
เนื้องจาก นายอรรณพ  สุ่ยแดง ไม่ได้มายืนประเมิน ที่ สพร 1 สมุทรปราการ เลยไม่ขึ้น รหัส ครับ แต่ได้รับแจ้ง ทางโทรศัพท์ ว่า นามสกุล ผิดครับ 

19/05/2022 11:44:52
ดำเนินการให้แล้วครับ @20/05/2022 14:43:44

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์