แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
771
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มนทิรา เคียงคู่
สุโขทัย

ขอแจ้งแก้ไขวันที่ในวุฒิบัตร หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ2 รุ่นที่ 1 (รหัสรุ่น 0275670) จากระหว่างวันที่ 20/12/2564 - 4/12/2564 เปลี่ยนเป็น  20/11/2564 - 4/12/2564 ขอบคุณค่ะ

16/12/2021 11:27:54
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf 10 นาที @16/12/2021 14:44:21
770
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายอำนาจ รักนิ่ม
สตูล

ขอแจ้งเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวปิ่นมนัส มีดำ ตำแหน่ง นิติกร (พนักงานราชการ)

16/12/2021 08:58:03
ดำเนินการแล้วค่ะ @16/12/2021 10:55:02
769
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อัมรัน เจ๊ะอาลี
ปัตตานี
ขอแจ้งชื่อพนักงานราชการบรรจุใหม่ 1 คน คือ นางสาวกนกอร สืบประดิษฐ์ ตำแหน่ง นิติกร ครับ
15/12/2021 16:09:01
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 16:21:10
768
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

ขอแจ้งแก้ไขวันที่ในวุฒิบัตร หลักสูตร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย รุ่นที่ 1 (รหัสรุ่น 0277063) จากระหว่างวันที่ 12/11/2564 - 15/12/2564 เปลี่ยนเป็น  12/11/2564 - 15/11/2564 ขอบคุณครับ

15/12/2021 15:54:20
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf 10 นาที @16/12/2021 15:18:49
767
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นูสรีซัน โต๊ะเส็น
กระบี่

แจ้งพนักงานราชการบรรจุใหม่ นายสราวุธ บุญรักษ์ ตำแหน่ง นิติกร 

15/12/2021 15:48:01
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/12/2021 15:51:29

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1346 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์