แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1285
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางวาสนา เพ็งธรรม
นครนายก

สนพ.นครนายก แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก 2 ท่าน 1.นางสาวสุพรรษา นุ่มกำเหนิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โอนย้ายไปกระทรวงอุตสาหกรรม 2. นางสาวศรีกันยา นิลบวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โอนย้ายไปกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน พนักงานราชการบรรุจใหม่ (พนักงานราชการสัญญา 4 ปี)

17/05/2022 14:49:26
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/05/2022 15:44:48
1284
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชินพันธุ์ แพฟื้น
ชลบุรี

ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฯ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (id 0276507)

1.นามสกุลภาษาอังกฤษ นางสาววัญเพ็ญ Techavisitphong เป็นpong ไม่มี h ครับ ขอบคุณครับ

17/05/2022 14:45:50
รบกวนเข้าไปแก้ในข้อมูลในเมนูข้อมูลใบสมัครก่อนครับ @17/05/2022 14:56:28
1283
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กานต์ธิดา บุญส่งไพศาลสกุล
ปทุมธานี

สปก ยื่นขอรับความเห็นฃอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน และมีการส่งให้แก้ไข เมื่อ สปก แก้ไขแล้วพบว่าข้อมูลเดิมที่บันทึกหายและมีลักษณะผิดปกติ ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้

17/05/2022 14:25:58
ดำเนินการให้แล้วครับ @17/05/2022 14:49:04
1282
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พินิจ ประภากรวิไล
นครสวรรค์

1. เจ้าหน้าที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ 1 ท่าน นางสาวณัจธยาม์  สรรสุพรรณ ขอรบกวนช่วยเพิ่มชื่อในระบบด้วยครับ ขอบคุณครับ

2.แอดมินชื่อ นายสุภัทร  นาคทอง ลืมรหัสผ่าน รบกวนแก้ไขและส่งรหัสผ่านใหม่ให้เจ้าตัวที่ line id : supatnr

17/05/2022 13:33:18
1.ดำเนินการย้ายให้แล้วครับ และ 2.รีเซ็ตรหัสเป็น A12345678 ให้แล้วครับ โดยสามารถแก้รหัสผ่านได้ที่ระบบบริหารและ กําหนดสิทธิ์บุคลากร จากนั้นคลิกที่ชื่อตัวเองและกำหนดรหัสผ่านใหม่ครับ @17/05/2022 14:36:43
1281
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวอัฉราภรณ์ อาวะภาค
เพชรบุรี

ชื่อภาษาไทยในวุฒิบัตรผิด

ชื่อผิด ฐิติวัลย์ โภคทรัพย์

แก้ไขเป็น นางสาวฐิตวัลย์  โภคทรัพย์

หลักสูตร การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
โครงการ ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กิจกรรม ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
รหัสรุ่น  76075

17/05/2022 13:23:24
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ @17/05/2022 14:23:01

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์