แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
775
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วินัย สุขียุติ
ระยอง

สพร.17 ระยอง ขอแจ้งชื่อพนักงานราชการเข้าใหม่

นางสาวพัทธ์ธีรา มณีรัตน์ ตำแหน่ง นิติกร

16/12/2021 16:11:49
ดำเนินการแล้วค่ะ @16/12/2021 16:17:10
774
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายพิมล นาหนองตูม
ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ลืมรหัสโหลดสลิปเงินเดือน 2 รายคือ 
1.นางศิริวรรณ สะท้านบัว
2.นายสหภาพ คำชู 

16/12/2021 16:02:57
รีเซตให้แล้วค่ะ สามารถเข้าไปตั้งค่าใหม่ได้ด้วยตัวเองในระบบสลิปเงินเดือน @16/12/2021 16:05:34
773
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาริษา แสงสุวรรณ
ยะลา

ขอแจ้งแก้ไขวุฒิบัตร หลักสูตรการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า รหัส 0278680 ของนายเฉลิมพล ทองขาว เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1920400175434 และนายเนวิน ชูเนตร เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1920300147104 เปลี่ยนคำนำหน้าจากนายเป็นพลทหาร คะ 

16/12/2021 15:36:05
ดำเนินการให้แล้วครับ @17/12/2021 14:18:04
772
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วินัย สุขียุติ
ระยอง

เรียนแอดมินกรม
สพร17ระยอง ขอความอนุเคราะห์ gen วุฒิบัตรใหม่เนื่องจากชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษผิดครับ

หลักสูตร AUTOCAD 2D

รหัสหลักสูตร 2120014220107

Training ID: 191418 
ชื่อ: นายอรรถยา เฮงบำรุง เลขประจำตัวประชาชน 3419900382928

ชื่อ: นายอริย์ธัช แก้วนวล เลขประจำตัวประชาชน 3209700009249

ทั้งนี้ได้ทำการแก้ไขข้อมูลประวัติเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ

16/12/2021 14:23:52
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf 10 นาที @16/12/2021 15:14:17
771
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มนทิรา เคียงคู่
สุโขทัย

ขอแจ้งแก้ไขวันที่ในวุฒิบัตร หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ2 รุ่นที่ 1 (รหัสรุ่น 0275670) จากระหว่างวันที่ 20/12/2564 - 4/12/2564 เปลี่ยนเป็น  20/11/2564 - 4/12/2564 ขอบคุณค่ะ

16/12/2021 11:27:54
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf 10 นาที @16/12/2021 14:44:21

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1345 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์