แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
292
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เอกจุฑา แสงมณี
ราชบุรี

สพร.ราชบุรี ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายเข้า 1 คน 
คือ นางสาริกา ผ่องพุฒิ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
มาจาก สพร.ชลบุรี

04/06/2021 15:23:43
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @04/06/2021 16:10:58
291
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสุริยันต์ โคตรชัย
นครพนม

สนพ.นครพนม  เรียนAdmin กรม แจ้งรายชื่อข้าราชการย้าย ดังนี้ 1.นายวิศวัฒน์ ฉัตรชัยเจริญสุข ตำแหน่งนว.ปฏิบัตรการ ย้ายมาจาก สนพ.นนทบุรี มาปฏิบัติราชการที่สนพ.นครพนม ตำแหน่ง นว.ปฏิบัตรการ   

2.นางสาวกมลวรรณ หัดระสา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ย้ายมาจาก สนพ.ศรีษะเกษ มาปฏิบัติราชการที่ สนพ.นครพนม ตำแหน่ง นว.ปฏิบัติการ 

 3.นายจิตติพงษ์ วศานนท์ ตำแหน่ง นว.ชำนาญการ  ย้ายจากสนพ.นครพนม ไปปฏิบัติราชการที่ สนพ.นนทบุรี ตำแหน่ง นว.ชำนาญการ. ขอบคุณครับ

04/06/2021 14:49:53
ดำเนินการแล้วค่ะ @04/06/2021 14:56:31
290
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อรพินธ์ หมั่นกิจ
นครราชสีมา

รบกวนตรวจสอบจำนวน สท.2 ปี2563 ของบริษัท เพรสคราฟท์ จำกัด เลขสถาประกอบกิจการ 3000009566 จำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝั่งเจ้าหน้าที่กับฝั่งสถานประกอบกิจการไม่ตรงกันค่ะ

04/06/2021 13:57:54
@
289
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวอมรวรรณ คันทะ
ภูเก็ต

ขอแจ้งแก้ไขวุฒิบัตรดิจิตอล ชื่อ นางสาวประภัสสร แก้วคล้ำ เนื่องจากนามสกุลผิด ได้แก้ไขในระบบแล้วค่ะ

04/06/2021 13:46:50
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @04/06/2021 16:05:16
288
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

สพร.18 อด. จะดำเนินการสมัครใช้งานระบบการรับส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แต่ด้วยระเบียบสารบรรณฉบับล่าสุด กำหนดให้มี e-mail กลางที่กำหนดรูปแบบเป็น sarabun-udon@dsd.go.th จึงจะขอให้ปรับเปลี่ยน e-mail หน่วยงานเป็นรูปแบบดังกล่าวครับ

04/06/2021 13:42:09
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 02-248-3389 ในเรื่องของการกำหนด e-mail เนื่องจากจะต้องได้รับอนุญาตก่อนตามรูปภาพค่ะ @04/06/2021 16:07:51

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์