แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1146
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
น.ส.พจมาลย์ สัณฑมาศ
มุกดาหาร

ได้คีย์ข้อมูลรายงานผลทดสอบมาตรฐานฯครบถ้วนแล้ว กดบันทึกแล้ว แต่ไม่ปรากฎในระบบให้ ผอ.อนุมัติ จำนวน 2 รุ่น ตัวเลขสีดำ 0075512 ตัวเลขสีม่วง 033015 / ตัวเลขสีดำ 0075517 ตัวเลขสีม่วง 033712

29/03/2022 09:06:20
ได้ประสานแล้ว @29/03/2022 16:09:43
1145
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุพรรณ
ราชบุรี

ขอให้ไอทีแก้ไขชื่อในวุฒิบัตร สาขา ทักษะการผลิตชื้นงาน ลำดับที่ 4 คุณเสรีย์ อ้นเยี่ย  ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ (0280371)

29/03/2022 08:48:26
ดำเนินการให้แล้ว รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @29/03/2022 16:05:17
1144
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
มธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

ขอแก้ไขรูปถ่ายติดบัตรของผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 2 คน เนื่องจากของเดิมมีขนาดของไฟล์ที่ผิดพลาด

1.นายณัฐกรณ์ ลังประเสริฐ ID : 201084

2.นายสุเทพ มั่นสติ ID : 201081

28/03/2022 13:37:47
ต้องทำหนังสือถึงศูนย์ข้อมูลฯ ครับ @30/03/2022 15:42:48
1143
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

ขอแจ้งแก้ไข ชื่อ-สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวุฒิบัตรฝึกอบรม จากเดิม (นายวีรศักดิ์ แจ้งสุข / Mr.Veerasak Chaensuk)
เปลี่ยนเป็น นายวีระศักดิ์ แจ้งสุข / Mr.Veerasak Chaengsuk  
หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (Training id 0282259)  ซึ่งได้แก้ไขข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ

28/03/2022 10:47:46
ดำเนินการให้แล้ว รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @28/03/2022 10:56:58
1142
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายประพล ปรีชาชาญ
สิงห์บุรี

เรียน admin   ขอแก้ไขระบบ pdf วุฒิบัตร หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance  วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ของนางสาวณัฏฐนิชา บางเขียว ลำดับ ที่5  (0278490)  เนื่องจาก นาสกุลภาษาอังกฤษผิด จาก Bangkhiag เปลี่ยนเป็น Bangkhiao  ขอgen วุฒิบัตรใหม่ด้วยครับ

 

28/03/2022 09:59:34
ดำเนินการให้แล้ว รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @28/03/2022 10:27:15

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์