แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
711
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายรัตนพล ชนยุทธ
พิษณุโลก

ขอแก้ไข เลขที่อนุมัติหนังสือรับรอง จากเดิม พล 65-1-15001-0039 ขอเปลี่ยนเป็น พล 65-1-15001-0040 ของนายชาคริตร์   คำสอน  ขอบคุณครับ 

30/11/2021 11:13:14
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตรใหม่ค่ะ @30/11/2021 15:47:46
710
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายมาปฏิบัติราชการของสพร.13 กท. จำนวน 3 คน

1. นายคมสันต์ ศักดิ์โสภิษฐ์ นว.พัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสพร.19 เชียงใหม่

2. นายธีรยุทธ ถุงทอง นว.พัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสพร.8 นครสวรรค์

3.นางสาวกิรณา บุญวิเศษ นว.พัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณครับ

 

29/11/2021 14:57:11
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @29/11/2021 15:53:43
709
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุวชนา
ขอนแก่น
 
รุ่นที่:::182 วันที่เริ่มฝึก 3/5/2564 จบฝึก 31/8/2564   สถานที่ฝึก สพร 6 ขก::(0272498) รายชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรผิด 1 คน คืนนายกรกฤต  นาคแก้ว
29/11/2021 14:47:14
@
708
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตรีภพรินทร์ ทระศักดิ์
ลำพูน

แจ้งการคีย์ข้อมูล ระบบติดตามความพึงพอใจ/ ผลสัมฤทธิ์ เนื่องการตอบแบบสอบถาม (ผู้รับการทดสอบมาตรฐานฯ) ในสาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 033239) 00074232 มีกรรมการทดสอบจำนวน 5 คน คือ

1. สมพงษ์ ฟูใจ

2. อุดม หล้าหิรัญชัย

3. วิทยา วังแวว

4. อานันต์ เตจะติ

5. ณัฐวุฒิ ณ ลำพูน

แต่ในระบบมีการประเมินเพียง 3 คน คือ

1. ณัฐวุฒิ ณ ลำพูน

2. วิทยา วังแวว

3. สมพงษ์ ฟูใจ

จะให้ทาง สนพ.ลำพูน คีย์ข้อมูลเพียง 3 คน เท่านั้น หรือ สามารถเพิ่มข้อมูลการประเมินให้ได้หรือไหมคะ

29/11/2021 10:23:40
@
707
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน TI  GEN วุฒิบัตร นายไพรัชต์ รอดรักษา เนื่องจากแก้ไขชื่อค่ะ (Training ID 0275826) ขอขอบคุณค่ะ

29/11/2021 10:08:49
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์