แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1151
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวจิราวรรณ วรกิจอภืบาล
กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้ทำการคีย์ข้อมมูลวัน/เดือน/ปี ในหน้าขั้นตอนที่4 (ข้อมูลรุ่นในแต่ละหลังสูตร)ผิด โดยความจริงต้องเป็น ปี2564 แต่บริษัทใส่เป็นปี 2565 ทำให้คนไม่ดึงเข้าปี 2564 ค่ะ บริษัทจะทำการยื่น สท.2

**ไอดี 276166 หลักสูตร เสริมสร้างทักษะการจัดการค้าปลีกและบริการ 2  รุ่นที่ 48 **) 

ต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

30/03/2022 09:25:12
ให้นายทะเบียน ยกเลิกการอนุมัติก่อน แล้วให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นให้ นายทะเบียน อนุมัติใหม่ ครับ @30/03/2022 15:15:05
1150
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวจิราวรรณ วรกิจอภืบาล
กรุงเทพมหานคร

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน 

ทำการคีลย์ข้อมมูลในหน้าขั้นตอนที่ 4 (ข้อมมูลรุ่นในแต่ละหลักสูตร) โดยการคีย์ปีที่ฝึกอบรมผิด โดยตามจริงแล้วจะต้องเป็นปี 2564 แต่บริษัทระบุวันที่ระหว่างการอบรมเป็นปี 2565  ทำให้จำนวนคนไม่ดึงเข้าในปี 2564 แต่ไปโชว์เป็น 2565 ค่ะ

** ไอดี 276131 หลักสูตร สร้างความเป็นเลิสด้านการจัดการระดับผู้ช่วยผู้จัดการ รุ่นที่ 509 **  

ต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

30/03/2022 09:18:23
ให้นายทะเบียน ยกเลิกการอนุมัติก่อน แล้วให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นให้ นายทะเบียน อนุมัติใหม่ ครับ @30/03/2022 15:14:59
1149
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายสุรชัย ดวงมณี
พิษณุโลก

ขอแก้ไขรูปถ่ายของ นายนพพล ทัดเที่ยง ในแบบคร.11/คร.12 สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (พล 65-1-15001-0146) ขอบคุณครับ

29/03/2022 17:13:04
ต้องทำหนังสือถึงศูนย์ข้อมูลฯ ครับ @30/03/2022 15:42:39
1148
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มูฮัมมัดฟูอาด มะเซ็ง
พิจิตร

รบกวนแอดมิน Gen วุฒิบัตรอีกครั้ง เนื่องจาก ตกหลนชื่อภาษาอังกฤษ ของนาย วุฒิพงษ์ สายแวว  สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (TRAINING_ID=0276789)

29/03/2022 16:01:42
ดำเนินการให้แล้ว รอ gen pdf ใหม่ 15 นาที ค่ะ @29/03/2022 16:11:57
1147
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปริศนา หอมบุญ
กรุงเทพมหานคร

เรียนเจ้าหน้าที่ IT

รบกวนตรวจสอบ ID 574052 577264 กรณีดำเนินการฝึกเอง นายทะเบียนไม่พบ 2 IDouh ในหน้าจอการอนุมัติหลักสูตรค่ะ ปัจจุบัน 2 อยู่สถานะรอนายทะเบียนอนุมัติค่ะ

29/03/2022 14:05:36
ดำเนินการแล้วครับ @30/03/2022 15:41:30

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์