แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2501
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวิศวัฒน์ ฉัตรชัยเจริญสุข
นครปฐม

สาขา การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance (0920224210101) 30ชั่วโมง การฝึกยกระดับฝีมือ  (199969)

รุ่นที่ 1 วันที่เริ่มฝึก 25/03/2566 จบฝึก 28/03/2566 สถานที่ฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (0291721)

รายชื่อลำดับที่ 13 นางสาวอุไรพร เพ็ญเสวี วุฒิบัตรมีเครื่องหมาย "๊๗" อยู่บนชื่อภาษาอังกฤษ รบกวนแก้ไขให้ด้วยครับ แก้ไขในระบบแล้วครับ ขอบคุณครับ

20/04/2023 15:54:18
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 15 นาที @21/04/2023 09:45:26
2500
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกิตติ พงษ์หนู
ปทุมธานี

รบกวนแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของนายบุญช่วย นึกชอบจากเดิม Mr.Boonchaul Nuekchob เป็นMr.Boonchaui Nuekchob

หลักสูตร การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 รหัสรุ่น 0291471

20/04/2023 11:16:05
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 15 นาทีครับ @20/04/2023 14:44:01
2499
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นางสาวสุชาดา ตุวิชรานนท์
ชุมพร

พิมพ์ คร.11 ทำไมรูปกลับด้านคะ 3 คนจาก 16 คน แต่ใน คร.12 ปกติ คะ (เป็นเฉพาะ คร.11 )  ID 239715 . ID 239702 และ ID 239706

19/04/2023 16:30:05
ดำเนินการให้แล้วครับ @20/04/2023 15:41:13
2497
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุวชนา
ขอนแก่น

แก้ไขรายชื่อ จาก  นางสาวศศิธร  เจริญมี   เป็น  นางศศิธร  เจริญมี

19/04/2023 15:23:49
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 15 นาที @19/04/2023 17:42:44
2495
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทัศนีย์ จูน้อย
เพชรบุรี

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่นที่  (0293132)

จาก แจ้งเรือน แก้ไขเป็น แจ้งเรือง

 

ขอบคุณค่ะ

19/04/2023 14:03:42
ดำเนินการให้แล้ว รอ Gen pdf ใหม่ 15 นาทีครับ @20/04/2023 14:18:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์