แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
366
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศักดิ์
ลำปาง

แจ้งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ สพร.10 ลำปาง

1. ย้ายออก นางสาวสุมาลี ใจดี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายไป สพร.19 เชียงใหม่

2.ย้ายเข้า นางสาวกิ่งก้อย น้อยสะปุ๋ง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจาก สพร.19 เชียงใหม่

06/07/2021 11:41:00
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @06/07/2021 15:42:52
365
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

สพร. 7 อุบลฯ  ขอแจ้งขอรีเซตรหัสผ่าน Datacenter ของนางโสภา  ทิพย์โอสถ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

06/07/2021 11:16:57
ดำเนินการรีเซตแล้วค่ะ @06/07/2021 11:32:35
364
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

สพช. แจ้งข้าราชการย้ายออก ได้แก่ นางสาวชนกานต์ บุญราศรี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายไป กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 

05/07/2021 09:44:27
ดำเนินการให้แล้วครับ @05/07/2021 10:43:59
363
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายอัศนี หอมยา
ลำพูน

ผู้รับบริการแจ้งไม่พบข้อมูล (ทั้งรุ่น) ในระบบบริการค้นหาวุฒิบัตรและหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรม มรช. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ พมฐ-03 วันที่ 12-19 มิ.ย. 2564

และทดสอบฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 20 มิ.ย. 2564

ทดสอบฯ ปกติ รุ่นที่ 38 วันที่ 20 มิ.ย. 2564 -ไม่พบข้อมูล

 

05/07/2021 11:36:57
@
362
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นิมิตชัย
กรุงเทพมหานคร

0105531084331 บริษัท โมอาว็าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด แจ้งโอนข้อมูลไปเลขสถานประกอบกิจการที่ถูกต้อง 1000103145  ด้วยครับ ซึ่งมีการยื่นรับรองหลักสูตร 3 ไอดี ด้วยกันคือ 528479, 529910, 531606 ซึ่ง 3 ไอดีนี้อยู่ในเลขสถานประกอบกิจการ คือเลข 0105531084331 นี้ครับ

02/07/2021 12:01:13
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์