แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
540
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เทพกร ภักดีชุมพล
กองแผนงานและสารสนเทศ

รบกวนช่วยเพิ่มข้อมูล/ดึงข้อมูล ของ นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้ามาในการกำหนดสิทธิ์ บุคลากรภายในกองแผนงานและสารสนเทศ ด้วยครับ  ขอบคุณครับ

15/09/2021 12:14:31
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/09/2021 12:00:02
539
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฤษณะ พันธ์ไม้ศรี
นนทบุรี

การจัดการการผลิตแบบลีน (0274280) รบกวนแก้นามสกุลภาษาอังกฤษ คุณจิราภา คำฝอย เป็น Jirapha  Khumfoi  ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

15/09/2021 11:21:40
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/09/2021 11:49:38
538
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายดนุพล นาคอินทร์
พิจิตร

แจ้งปัญหา รายชื่อไม่ขึ้นในระบบคลังข้อมูล = รายชื่อผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ยอดการประเมินหายไป จาก 93 เหลือ 92 คน   รายชื่อที่หายไปคือ นายสมชาย สอนสังข์ 3620700062946 (พจ 64-1-07001-0006) จากรูปจะเห็นว่าไอคอนรูปหายไปครับ 

15/09/2021 11:22:58
@
537
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวมาลินี ดอกจันทร์
สระบุรี

ขอแก้ไขวุฒิบัตร เนื่องจาก นางสาว รุ่งรัตน์ มีสมบูรณ์ ไม่ผ่านการอบรม สาขา:::ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสรุ่น (0274177)

15/09/2021 15:25:28
รอหนังสือเพื่อดำเนินการให้ครับ @16/09/2021 11:26:32
536
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศุรีมาต์ จันทร์ประทีป
นครพนม

รบกวนเพิ่มชื่่อภาษาอังกฤษ สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 

รหัสหลักสูตร  5420014170101

            .....ขอบคุณมากค่ะ.....

15/09/2021 10:47:53
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์