แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
161
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สิทธิศักดิ์ ทองเก่งกล้า
กาญจนบุรี
รุ่น1 ยกระดับฯ(0271352) และครั้งที่ 1 ทดสอบฯ(00072115) ครับ
22/04/2021 01:45:11
รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีค่ะ @22/04/2021 09:58:17
160
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสิทธิศักดิ์ ทองเก่งกล้า
กาญจนบุรี

ขอแก้ไขนามสกุล ผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน รุ่นที่ 1 ฝึกยกระดับ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 มีนาคม 2564 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  ชื่อ นายเอกนรินทร์  เจริญเกียรติวุฒิ ลำดับที่ 29 

21/04/2021 10:41:59
ทางอาจาร์ยต้องดำเนินการแก้ไขชื่อ-นามสกุลในระบบรายงานผลก่อนนะคะ ถ้ายังไม่เคยออกวุฒิบัตร สามารถเสนอผอ.ลงนามได้เลยค่ะ แต่ถ้าเคยออกวุฒิบัตรไปแล้ว เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ขอเลขรุ่นที่ฝึก และทดสอบ (เลขสีดำ) ของทั้ง 2 รุ่นด้วยค่ะ @21/04/2021 10:50:49
159
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายพงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์
อ่างทอง

หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบฯ  สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 (ID 00072374) ในรุ่นของวันที่ 2 เมษายน 2564  ต้องเปลี่ยนวันหมดอายุจากวันที่ 9 เมษายน 2568 เป็นวันที่ 9 เมษายน 2567  (มีอายุ 3 ปี)  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ  ก่อนประกาศ    

21/04/2021 10:42:47
@
158
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บันฑิตย์ ทองดอนดู่
หนองคาย

สนพ.หนองคาย ขอแจ้งปรับแก้วันจบฝึกอบรม ในวุฒิบัตรการฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 6 ดังนี้

เดิม

รุ่นที่:::6 วันที่เริ่มฝึก 22/3/2564 จบฝึก 25/5/2564   สถานที่ฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย::(0263128)

ขอปรับแก้เป็น

รุ่นที่:::6 วันที่เริ่มฝึก 22/3/2564 จบฝึก 25/3/2564   สถานที่ฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย::(0263128)

20/04/2021 15:40:11
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @21/04/2021 14:18:13
157
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวนงนุช มะยมทอง
ตราด

รบกวนแก้ไข ระบบตรวจสอบรายชื่อพนักงานของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพิจารณายื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ปี 2564 ฝั่งสถานประกอบกิจการ ในตารางช่องคำนวณสัดส่วนยังเป็นร้อยละ 10 อยู่ค่ะ ซึ่งปัจจุบันต้องเป็นคำนวณสัดส่วนร้อยละ 50 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

20/04/2021 15:25:54
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว @21/04/2021 14:18:36

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์