แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
340
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว่าที่ร.ต.วินัย สุขียุติ
ระยอง

แจ้งข้าราชการย้ายเข้าจำนวน2ท่านดังนี้

1.นายเกษม สมสมัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ายมาจาก ขอนแก่น

2.นายภูมิชัย นิยมไทย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ผอ.กลุ่มงานแผนฯ ย้ายมาจากราชบุรี

23/06/2021 08:49:51
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @23/06/2021 09:54:08
339
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พินิจ ประภากรวิไล
นครสวรรค์

รบกวนย้ายชื่อเจ้าหน้าที่ ๑ ท่านคือนางศิริวรรณา  อุ่นเรือนพิงค์ ย้ายจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน  มา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

22/06/2021 16:33:49
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/06/2021 16:48:10
338
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อรทัย ไชยเสน
เชียงราย

1. แจ้ง จนท.เข้ายัง สพร.20 เชียงราย นายสิทธิชัย กลิ่นชั้น นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายจาก สพร.14 ปทุมธานี

2. แจ้ง ออกจากระบบ datacenter นายอรรถชัย สุกใส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนเก่า เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

 

22/06/2021 14:03:20
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ แต่บุคคลที่แจ้งย้ายออกต้องปิดการใช้งานไว้นะคะไม่สามารถลบออกได้ เนื่องจากจะกระทบกับระบบรายงานผลค่ะ @22/06/2021 14:10:07
337
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

นางสุธีวนัช เดชา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สนพ.ตาก ย้ายมา สพร. 9 พิษณุโลก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

22/06/2021 13:27:11
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @22/06/2021 13:42:22
336
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จีรนันท์ ดิษฐสว่าง
น่าน

รบกวนเพิ่ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ในโปรแกรมสมัครฝึก แบบ offline ของจังหวัดน่าน ให้หน่อยคะ จังหวัดนน่านมี 15 อำเภอคะ

22/06/2021 10:53:22
รบกวนดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (DSD_register_Offline_1.0.8) มาติดตั้งใหม่ครับ @22/06/2021 11:03:47

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์