แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1655

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลใบสมัครฝึกอบรมในระบบได้เนื่องจากไม่มีช่องให้ใส่ข้อมูลศาสนา

14/09/2022 09:44:53
เรียนเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลใบสมัครการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขณะนี้ได้ตัดตัวเลือกศาสนาออกให้ตรงกับใบสมัครกระดาษ หากกรอกใบสมัครและกดบันทึกแล้ว ยังขึ้นเตือนว่า ต้องใส่ข้อมูลศาสนา รบกวนกด ctrl+f5 ด้วย เพื่ออัพเดทค่ะ @14/09/2022 09:46:50
1654
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวาทิตย์ คงวัดใหม่
ระยอง

สวัสดีครับ จาก สพร.17ระยอง

เนื่องจากได้ทำการบันทึกชื่อผู้เข้าฝึกอบรมผิด โดยใส่เป็น นายภานุพงศ์ ศรีบุญเรือง ซึ่งที่ถูกต้องคือ ภาณุพงศ์ ศรีบุญเรือง และได้ทำการแก้ไขแล้ว รบกวนช่วย ปรับระบบให้หน่อยครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมดาวโหลดวุฒิบัตรใหม่ ครับ

รุ่นที่:::2 วันที่เริ่มฝึก 9/9/2565 จบฝึก 11/9/2565   สถานที่ฝึก วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง::(0285362)

ขอบคุณครับ

13/09/2022 21:19:24
ดำเนินการให้แล้วค่ะ @14/09/2022 09:02:54
1653
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายพิมล นาหนองตูม
ขอนแก่น

ขอรีเซ็ตรหัส นายชัยยะ จำปานา ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 และรหัสเปิดสลิป

 

13/09/2022 15:01:22
ดำเนินการแล้วค่ะ @13/09/2022 15:01:58
1652
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลม ห้อยพูน
พิษณุโลก

รบกวน lTEKN วุฒิบัตรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ช่างตรวจระยะเช็ครถยนต์ ID 0282772 ของนายปราเมศ คลาจันทึก เนื่องจากชื่อภาาอังกฤษ ได้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแลัว ขอขอบคุณ.ครับ

13/09/2022 11:24:09
ดำเนินการให้แล้วค่ะ @13/09/2022 11:27:40
1650
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวิชิต ยังประยูร
ร้อยเอ็ด

รบกวน IT GEN วุฒิบัตรหลักสูตร การทำบัญชีในครัวเรือน โครงบูรณาการ  ID 0284936 ของ นาย ณัธพงษ์ แสนศรี และ นาย สกลเดช สุนทรารักษ์ เนื่องจากแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

13/09/2022 10:18:00
ดำเนินการให้แล้วค่ะ @13/09/2022 10:19:25

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์