แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
345
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

รบกวนด้วยค่ะเนื่องจากแอดมินยังอยู่ระหว่างลาเลี้ยงดูบุตร
ข้าราชการย้ายออกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายจักรวาล ทิพย์มาลัย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นางจิราภรณ์ สุขะปิณฑะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ซึ่งทำงานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้าราชการย้ายเข้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
นางศรีสุข สุกใส
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
กลุ่มประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

23/06/2021 15:44:06
รบกวนแจ้งสถานที่ของผู้ย้ายออกด้วยนะคะ ว่าย้ายออกไปไหน @23/06/2021 15:53:11
344
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

ขอความอนุเคราะห์ รีเซท รุ่นฝึกที่ ท่าน ผอ.สพร. ได้ดำเนินการอนุมัติวุฒิบัตรออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มผู้จบการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน เนื่องจาก จนท.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับสมุดฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ ของผู้รับการฝึก นายศาสตรา  เชื้อพุทธ โดย ผรฝ. แจ้งว่า สถานประกอบกิจการที่ได้เข้าฝึก นายจ้างได้ติดเชื้อโควิด ทำให้สถานประกอบกิจการต้องปิดชั่วคราวเพื่อกักตัว ต้องเลื่อนการฝึกออกไป จึงไม่สามารถส่งสมุดฝากฝึกได้ตามกำหนด 

 

23/06/2021 14:32:03
รบกวนอาจารย์ทำหนังสือมาที่ศูนย์IT เพื่อปลดล็อคระบบอนุมัติลายเซ็น ครับ @23/06/2021 14:43:33
343
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

แจ้งข้าราชการย้ายเข้า จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1.นายไพฑูรย์  ถิ่นสูง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานประเมินฯ ย้ายมาจาก สพร. 14 ปทุมธานี

2.นายธีระพล  สุขภาพ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

23/06/2021 14:04:09
ดำเนินการแล้วค่ะ @23/06/2021 14:23:49
342
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธีระวุฒิ ตะดำ
อำนาจเจริญ

แจ้งข้อมูลอายุ ผู้เข้ารับการทดสอบ ไม่ตรงกัน โดยได้ดำเนินการดึงข้อมูลผ่าน คัลงข้อมูลใหม่ เพื่อดูอายุผู้เข้ารับการทดสอบ พบว่ามีอายุน้อยกว่า 17 ปี แต่เมื่อมาเปิดดูข้อมูลบุคคล ใน เพิ่ม/แก้ไขใบสมัคร พบว่ามีอายุ 18 ปี ซึ่งอายุไม่ตรงกัน
นางสาวศิริลักษณ์ จารุจิตร เลขบัตร 1379300002207
สาขา:::พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)(ระดับ 1) 12 ชั่วโมง ::(031687)
ครั้งที่ 6 วันที่เริ่ม 19/12/2563 วันที่สิ้นสุด 20/12/2563    สถานที่ทดสอบ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน::(00070560)
จึงรบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

23/06/2021 09:52:18
@
341
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธีระวุฒิ ตะดำ
อำนาจเจริญ

ขอความอนุเคราะห์ รีเซท รุ่นฝึกที่ ท่าน ผอ.สนพ. อนุมัติวุฒิบัตรออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากผู้รับผิดชอบคีย์ข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการฝึกไม่ครบถ้วน ดังนี้
สาขา:::เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์:::(0920224150121) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(185416)
รุ่นที่:::1 วันที่เริ่มฝึก 22/2/2564 จบฝึก 25/2/2564   สถานที่ฝึก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ หมู่ 10 ต.กุดปลากุด อ.เมือง::(0270959)
ขอบคุณครับ

23/06/2021 09:41:34
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @23/06/2021 09:58:00

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์