แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1660
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ทิชากร
ภูเก็ต

รบกวนลบรายชื่อ

1.นายณัฒฐ์กิตติ์ เสียงใส  request_form_id=214915

2.นายสุภัทร พูลสวัสดิ์  request_form_id=214912

3.นายชุตานนท์ อุทกะเสน  request_form_id=214911

ขอบคุณค่ะ

15/09/2022 08:41:33
รบกวนติดต่อกลับมาที่ศูนย์ IT เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มด้วยครับ (สมยศ) @15/09/2022 10:17:57
1659
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยะธิดา

รบกวนศูนย์ไอทีปลดล็อก ระบบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD (ระดับ 1) Testing ID: 00073971 เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเอกสารแนบค่ะ ได้ส่งหนังสือขอแก้ไขผ่าน e-sarabun แล้วค่ะ

14/09/2022 18:23:32
ดำเนินการปล็ดล็อคให้แล้วครับ สามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยครับ เสร็จแล้วก่อนจะส่งไปให้ ผอ.อนุมัติ รบกวนแจ้งกลับด้วยนะครับ @15/09/2022 09:57:27
1658
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชยาภัสร์
สุราษฎร์ธานี

ออกวุฒิบัตรออนไลน์ และ ผอ.ได้อนุมัติลายเซ็นต์ดิจิทัลแล้ว ในโครงการช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า (การฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐาน) ราย นายวัชรพล แก้วศรีใจ ซึ่งในวุฒิบัตรออนไลน์มีแต่รายชื่อภาษาไทย ไม่ปรากฎชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรค่ะ (ใบสมัครได้พิมพ์ใส่ไว้แล้ว) รายละเอียด ดังนี้

1. การฝึกอบรม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า (001732)

วันที่ 5-7 กันยายน 65 (0285086)

2. การทดสอบมาตรฐานฯ (โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า (001732)

วันที่ 7-8 กันยายน 65 (00076524)

14/09/2022 14:07:10
ดำเนินการให้แล้วค่ะ @14/09/2022 15:09:48
1657
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางชัชชญา วรรณโสภณ
ตรัง

เอกสาร id 635709  รบกวนปลดล็อคให้หน่อยค่ะอนุมัติหนังสือรับรองไปแล้วแต่ไม่ได้ติ๊กผ่านในขั้นตอนที่ 3 

14/09/2022 12:07:26
จากการตรวจสอบ ID การยื่นรับรองฯที่แจ้งมา เกิดขึ้นหลังจาก วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายทะเบียนของหน่วยงานสามารถกดยกเลิก และให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาด และอนุมัติใหม่ได้เลยครับ @14/09/2022 13:50:25
1656
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

ขอเพิ่ม น.ส.วรินทร์ทิพย์ ศรีเศษนาม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักงาน 

14/09/2022 09:53:04
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์นี้อยู่แล้วนะคะ admin ประจำหน่วยงานสามารถตั้งสิทธิ์นี้ให้ได้ค่ะ @14/09/2022 09:57:05

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์