แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
172
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางนงนุช บุญมาก
กาญจนบุรี

ขอแก้ไขวุฒิบัตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้า ขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ทดสอบฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (00072113) เนื่องจาก รูปถ่าย ของ นางสาวธิดารัตน์  ขุนสอาดศรี ลำดับที่ 4 สลับกัน กับ นางสาวศิริพร  ดอนสระ ลำดับที่ 5 ทั้งนี้ ได้เข้าไปแก้ไขในระบบรายงานผล เรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณค่ะ.. 

29/04/2021 11:50:41
เจนวุฒิบัตรเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @29/04/2021 11:54:54
171
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นภัสกนก สันฐาน
ภูเก็ต

ปัญหาระบบรายงานผู้เข้าฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการไม่ตรงกับระบบ e-Service  ID:539062

0839256561

29/04/2021 12:13:08
@
170
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สราวุธ โสมโยธี
เลย

วุฒิบัตรฝึกอบรมพิมพ์ในระบบไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่ได้บันทึกข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษในระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขเพิ่มข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษในระบบแล้ว รบกวนgen ให้ใหม่ด้วยครับ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาบารีสต้ามืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 รหัส 0271515 ขอบคุณครับ

28/04/2021 14:15:21
เจนวุฒิบัตรเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @28/04/2021 11:02:41
169
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กิตติศักดิ์ แซ่หลี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

นายจิตติ ไชยวงค์ จำรหัสผ่านไม่ได้

28/04/2021 09:30:56
ดำเนินการเปลี่ยนรหัสให้แล้วค่ะ คือ A12345678 เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้เองที่ระบบกำหนดสิทธิ์ โดยคลิกที่ชื่อตัวเองค่ะ @28/04/2021 09:34:51
168
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นุชนาตย์ เทียนหล่อ
สระบุรี

รบกวนช่วยเจนวุฒิบัตรฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากระบุวันจบผิด แก้ไขวันที่เรียบร้อยแล้ว ID 0269466

27/04/2021 16:14:35
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @27/04/2021 16:24:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์