แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
167
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประสิทธิ์ ขาวสอาด
สระบุรี

ทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 9 เมษายน 2564 (00070596) ขอแก้ไขนามสกุลภาษาไทยผิด 1 คนคือ นายนันทพงศ์ พันะมา ( พันธะมา  )

ทั้งนี้ ได้ทำการแก่้ไขในระบบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ

27/04/2021 16:03:34
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @27/04/2021 16:22:55
166
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธนาทิพา ประยูรธนาไพศาล
ฉะเชิงเทรา

ขอความอนุเคราะห์ GEN หนังสือรับรองมาตรฐานใหม่ค่ะ 

ทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 (00070725) แก้ไขคำนำหน้าชื่อเป็น นายธราธาร บุญญา

ทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 9-10 เมษายน 2564 (00070728) แก้ไขนามสกุลผิด (ภาษาไทย) เป็น นางสาวอมรรัตน์  จันทร์ปรุง

ทั้งนี้ ได้ทำการแก่้ไขในระบบรายงานผลเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณค่ะ

 

27/04/2021 09:54:49
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @27/04/2021 10:07:25
165
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภูเก็ต
ทำไมตรวจสอบพิมพ์เลขบัตรประชาชน ว/ด/ป ถูกต้องแล้วแต่ขึ้นไม่พบข้อมูลครับ
25/04/2021 12:45:54
รบกวนแจ้งชื่อประชาชนที่ไม่สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ด้วยค่ะ @27/04/2021 10:02:58
163
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ริญญาดา แร่ทอง
บึงกาฬ

เรียน แอดมินกรม ค่ะ สนพ.บึงกาฬ ขอความอนุเคราะห์ gen วุฒิบัตร สาขา เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ID 0270784  1. นายจตุพงษ์ แสนศรี  2.นายผดุงเกียรติ ติวงค์ เนื่องจาก 2 ราย บันทึกวันเดือนปีเกิดผิด ไม่สามารถปริ้นวุฒิบัติในระบบ ได้ ค่ะ ทางสนพ.บึงกาฬ ได้ทำการแก้ไขถูกต้องแล้วค่ะ 

23/04/2021 10:09:35
ถ้าบันทึกวันเดือนปีเกิดผิด และทางบึงกาฬได้บันทึกใหม่แล้ว สามารถแจ้งประชาชนดาวน์โหลดเอกสารใหม่ได้เลยค่ะ ไม่ต้องเจนวุฒิบัตรใหม่ @23/04/2021 10:10:21
162
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัศนี หอมยา
ลำพูน
เรียนแอดมินกรม สนพ.ลำพูน ขอความอนุเคราะห์ genหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน Testing ID: 00072350 ชื่อ: นายณัฐชัย สุขคำภา ใหม่ครับเนื่องจากผิดพลาดตอนใส่รูปผิด ทั้งนี้ได้ทำการปรับแก้รูปภาพเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ
22/04/2021 16:47:10
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/04/2021 17:00:22

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1481 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์