แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
545
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3199900070945
กรุงเทพมหานคร

จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (วิมลรัตน์ อัตตะโคตร (เบอร์โทรศัพท์สำนักงานฯ 02-4582713-14 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-4573938 ) เรื่อง แจ้งให้ "ลบ" ID 2224 เลขที่เอกสาร จบ 001/2564 วันที่ขอรับรอง 8 ก.ค. 2564 สถานะการรับรอง "รอนายทะเบียนพิจารณา" เนื่องจาก สปก.ส่งผิดมา จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในหัวข้อ "แจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตามมาตรา 13"

16/09/2021 10:12:49
ดำเนินการแล้วค่ะ @14/10/2021 12:06:28
544
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุริชัย แดงเพ็ง
ปัตตานี

ขอแก้ไขคำนำหน้าผู้สำเร็จการฝึกในวุฒิบัตรคับ จากนาย  เป็น นางสาว ผู้รับการฝึกลำดับที่ 37 นางสาวอาณีซะ  ยุนุ๊

สาขา:::ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น:::(0910225280102) ::: 560 + 0 ชั่วโมง (การฝึกเตรียมเข้าทำงาน)::(182820)

16/09/2021 09:58:31
ดำเนินการให้แล้วครับ @16/09/2021 10:02:16
543
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภรณ์นภา ถานทองดี
สกลนคร

เรื่องการยื่นรับรองหลักสูตร ของบริษัท ที่ยื่นเข้าระบบ e service และระบบตัดรายชื่อซ้ำออก โดยที่ชื่อเหมือน กัน แต่บัตรประชาชน คนละคน กัน

16/09/2021 08:56:01
ติดต่อประสานงานแล้วครับ @16/09/2021 10:02:43
542
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันวิสาข์ เพชรมณี
นราธิวาส

รบกวน GEN วุฒิบัตร (Training ID 0274200) เนื่องจากวุฒิบัตรไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ  บางคนชื่อผิด และทำการแก้ไขใบสมัครแล้วด้วยค่ะ

15/09/2021 16:15:43
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/09/2021 16:31:59
541
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ขอแก้ไขชื่อจากน.ส.ชุติการญจน์ ลำดับที่ 17  เป็นตรงการญจน์  ให้ลบตัว ร ออกไปครับ เฉพาะชื่ออย่างเดียวครับ รหัส 00072954  

ระหว่าง 27 - 28 ส.ค. 2564 ขอบคุณครับ

15/09/2021 13:22:04
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/09/2021 13:27:58

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์