แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
520
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวดวงพร สุขแดง
พังงา

 รบกวนแก้ไขสาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ 1 Training ID 187582 อนุมัติวุฒิบัตรแล้ว แต่มีชื่อผู้รับการฝึก(นางสาวศิริมาจย์ เฑียรฆโรจน์ ชื่อภาษาอังกฤษผิด ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เลขรุ่น 0274266  

14/09/2021 09:59:23
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @12/09/2021 16:56:45
519
ระบบรายงานโครงการSME4.0
นายสุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม

เรียน admin

รบกวนอีกครั้ง พอดีพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้อบรมผิดช่อง จำนวน ๑ คน (ชื่อนางสาวนรัตศรี รัตนบัติ) เลขบัตร ปชช.3730601011501 รบกวนแก้ไขให้ด้วยครับ

หลักสูตรKaizen เพื่อการปรับปรุงงาน:::(7320047230222) ::: 12 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(187631)ผลิต(โครงการ):::โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ::(278)

10/09/2021 21:30:17
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @12/09/2021 15:56:07
518
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
อุตรดิตถ์

ในระบบรายงานแผน/ผล (War room)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้อนุมัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม พรบ.ส่งเสริมฯเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และในวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลจากในระบบรายงานแผน/ผล (War room) แต่จำนวนผู้เข้าอบรมไม่อัพเดทเป็นปัจจุบัน รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

10/09/2021 14:22:33
@
517
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสัมพันธ์ กัสยากร
ปทุมธานี

ช่วยแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในใบวุฒิบัตรฝึกอบรม

นายสุชาติ  พยัคจันทร์ นายอธิวัฒน์ พยัคจันทร์

นายธนโชติ อุดร  นายถาวร  เนตคำ ฝึกอบก่อนทดสอบ สาขาช่างเชื่อมแม็ก(เหล็กหนา) ระดับ 1 ฝึก15/3/2564 จบฝึก 26/3/2564

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในระบบบันทึกข้อมูลให้แล้ว

10/09/2021 08:35:16
ขอเลขรุ่นสีดำด้วยค่ะ @10/09/2021 09:33:14
516
ระบบ e-PAS
นางสาวพัชรี เพ็ชรเจริญ
ลำพูน

ขอทราบการแก้ไขการบันทึกวันลา เนื่องจากมีข้อมูลผิดพลาด

09/09/2021 21:58:43
ก็กดแก้ได้เลยนี่ครับ เพียงแต่ว่า ต้องใส่ข้อมูลประเมินขั้นใหม่หากประเมินเสร็จแล้ว @09/09/2021 22:02:01

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์