แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
335
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สนธยา
นราธิวาส

สพร.25 นราธิวาส ขอแจ้งบุคลากรย้ายเข้า จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายชาตรี  กอบัวแก้ว   ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน(นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ)  จาก สพร. 2 สุพรรณบุรี
2.นางสาววันวิสาข์  เพชรมณี  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน(นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ) จาก สพร.12 สงขลา

และขอแจ้งบุคลากรย้ายออก จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. นายสุนทร หมัดแล้ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน(นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ)

22/06/2021 10:12:19
ดำเนินการแล้วค่ะ @22/06/2021 10:25:43
334
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุขสันต์ วิเชียรสาร
ภูเก็ต

แจ้งย้ายบุคลากร นายวสันต์  สุตันตั้งใจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ไปสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ขอบคุณครับ

22/06/2021 10:01:36
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @22/06/2021 10:07:34
333
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

สพร. 7 อุบลฯ ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า คือ นางสาวพจนาพร  ศราวุธสกุล ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

21/06/2021 11:54:46
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/06/2021 11:59:31
332
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กิตติศักดิ์ แซ่หลี
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

สมฐ.ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ย้ายออก คือ นายสันติ พัชนะ ย้ายไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และให้ยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบ e-Testing ทั้งหมด 

และ ย้ายเข้า คือ นายสิงห์โต แกล้วกล้า จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณครับ

21/06/2021 10:56:31
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/06/2021 11:08:21
331
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

แจ้งย้ายบุคลากร นายจตุรภัทร เงินมูล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ไปกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครับ

21/06/2021 10:48:13
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/06/2021 11:10:24

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์