แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1649
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
คล่องศักดิ์ การอำมร
นครศรีธรรมราช

ขอเพิ่มและลบสิทธิ์เจ้าหน้าที่ สพร.22 นศ.
ข้าราชการย้ายเข้า 1 ตำแหน่ง นายจิระศักดิ์ อินอักษร ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ


ย้ายออก 2 ตำแหน่ง
นางสาวปฤชยีนต์ เพ็ชรหนองชุม พนักงานราชการ  (ลาออก)
นางสาวขนิษฐา ทองเดช พนักงานราชการเฉพาะกิจ (หมดสัญญา)

 

12/09/2022 15:57:15
ดำเนินการย้ายหน่วยงานและปิดสิทธิ์การใช้งานเจ้าหน้าที่ที่ลาออกและหมดสัญญาแล้วค่ะ @12/09/2022 16:03:45
1648
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิมลรัตน์ อัตตะโคตร
กรุงเทพมหานคร

เรื่องสท.8บริษัทมายื่นเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนาม(กรรมการ) ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำข้อมูลในข้อที่6และเปลี่ยนชื่อจากนายเสถียร เป็นณัฐฎกิตติ์แล้ว เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วชื่อกลับเปลี่ยนเป็นชื่อของผู้รับมอบอำนาจนายสมสุข

12/09/2022 14:20:55
@
1647
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ
สตูล

รบกวน IT GEN วุฒิบัตรหลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ฯ ID 0284877 ของนางสาวฟาฏีมะฮ์  บุญมากสิริกุล เนื่องจากแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ได้แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากคะ

12/09/2022 13:55:15
ดำเนินการให้แล้วค่ะ @12/09/2022 13:57:24
1646
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชรัตน์ เทพโซ๊ะ
นราธิวาส

ผอ.อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัลแล้ว แต่ปุ่มพิมพ์หนังสือรับรองขึ้นไม่ครบทุกคน
ID รุ่น (00074171) ขอบคุณครับ

12/09/2022 10:33:47
จากการตรวจสอบเกิดจากการบันทึกผลยังไม่ครบทุกคน และได้มีการติ๊กปุ่มบันทึกเพื่อให้ผอ.อนุมัติครับ เมื่อผอ.อนุมัติระบบจึงล็อคครับ รบกวนอาจารย์ทำหนังสือ หรือส่ง e-Sarabun มาที่ IT ด้วยครับ @12/09/2022 14:01:05
1645
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยะธิดา
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สาขาการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) วันที่ 15 - 19 พ.ย. 2564 (Training ID: 0278716)

ขอลบรายการฝึก ของนายแสงชัย สิริกุล เนื่องจากผู้สมัครฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอให้ลบรายการฝึกค่ะ

12/09/2022 15:03:34
ดำเนินการแล้วค่ะ @12/09/2022 15:39:39

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์