แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
669
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายคล่องศักดิ์ การอำมร
นครศรีธรรมราช

แจ้งแก้ไขชื่อภาษาไทย ของหนังสือ  คร.11 ผิด
จากนายมานิต วิพลชัย เป็น นายมานิตย์ วิพลชัย

08/11/2021 09:43:27
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @08/11/2021 09:55:05
668
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ
ชลบุรี

แก้ไขรายชื่อผุ้ผ่านฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฯ

อบรม ไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่น(0275996)

ทดสอบ ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น(00074562)

เดิม นายจารุวัฒน์ ธรรมวาษา

เป็น นายจารุวัฒน์ ธรรมวงษา

06/11/2021 11:11:07
ดำเนินการให้แล้วครับ @08/11/2021 09:11:18
667
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุมิตตรา นุ่นนุ้ย
ตรัง

ขอแจ้งแก้ไขนามสกุลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน ID Training  0277994 (ปีงปม. 2564) จาก  นางวิมลรัตน์  มัธยนันต์  เป็น  นางวิมลรัตน์  มัธยันต์

05/11/2021 10:57:38
ดำเนินการให้แล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ @05/11/2021 11:13:39
666
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายเสกสรร เสาร์คำ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

ขอความกรุณา ช่วยแก้ไขคำนำหน้าวุฒิบัตรหลักสูตร ยกระดับฝีมือ (185854) สาขาการนวดสปอร์ต จากนายปวีณา ศรีภิรมย์ เป็นนางสาวปวีณา ศรีภิรมย์ ฝึกอบรมวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ (0272126) ขอบคุณครับ 

04/11/2021 12:00:03
ถ้าข้ามปีงบประมาณจะต้องให้ ผอ. อนุมัติใหม่ทั้งรุ่นนะค่ะ เพราะการเจนวุฒิบัตรใหม่มีผลต่อลายเซ็น อธิบดี ซึ่งจะต้องเป็นลายเซ็นท่านปัจจุบัน @04/11/2021 13:26:47
665
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

ขอแก้ไขหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (รหัสรุ่น 00074542) รายชื่อ ดังนี้
1. นายอภิวัฒน์  ศรนุรักษ์ (Mr.Apiwat Sonnurak)

2. นายอเนก  สุนนท์กุล (Mr.Anek Sunonkun)

เพิ่มขอเพิ่มชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)ในระบบแล้วค่ะ  ขอบคุณค่ะ

03/11/2021 15:23:01
ดำเนินการให้แล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ @04/11/2021 10:57:18

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์