แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
878
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ตรีภพรินทร์ ทระศักดิ์
ลำพูน

สนพ.ลำพูน ขอแจ้งกำหนดสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ บรรจุใหม่ นายกีรติ ทักทอน ตำแหน่ง นิติกร

12/01/2022 10:09:56
ดำเนินการแล้วค่ะ @12/01/2022 10:43:02
877
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สฤษดิ์ หนาแน่น
ราชบุรี

แก้ไขนามสกุลของนางสาวอินทิธา  คำพิมพ์ จากดำเป็นคำ แก้ไขในระบบแล้ว ของการทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2564 (00075056) ของหนังสือรับรองมาตฐานฯ

11/01/2022 16:09:58
ดำเนินการให้แล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ @12/01/2022 10:44:33
876
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิลาสินี ศรีสำราญ
อุดรธานี

เนื่องจากสปก.ตรวจสอบข้อมูลและพบว่ามีหลักสูตรฝึกอบรม ID 557758 ของบริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ปจำกัด สถานะอยู่ระหว่าง "รอพิจารณาให้ความเห็นชอบ" ซึ่งเป็นสถานะที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียนเข้าไปตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงนาม  ปรากฏว่าไม่พบ ID 557758 ดังกล่าว ในระบบฯ 

11/01/2022 15:14:25
ก็มีนี่ครับ @12/01/2022 12:01:07
875
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

สพร. 7 อุบลฯ ขอแจ้งรีเซตรหัสผ่านเข้า datacenter 
ของนางภลินี วงษ์นิล พนักงานธุรการ ส4
ขอบคุณครับ

11/01/2022 15:03:06
ดำเนินการแล้วค่ะ @12/01/2022 10:46:18
874
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พงษ์ธร นราธนากร
กรุงเทพมหานคร

ID 275934 และ 275937 เช็คในระบบตรวจสอบการบันทึก และเตือนสิ่งที่ผิดพลาด ในหัวข้อที่ 14.ข้อมูลรุ่นที่ไม่เข้าในฐานข้อมูล (ส่งฝึก) ปรากฎ 2 ID (ตามไฟล์ที่แนบมา) นี้ แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบทั้งไฟล์ Gen 8. ทุกอย่างถูกต้องหมด และสถานะขึ้นคำว่า " ผ่าน " และไม่มีอะไรผิดพลาด ดังนั้นกรุณาเช็คให้ด้วยว่าผิดพลาดตรงจุดไหนจึงทำให้ขึ้นมาในระบบว่า ทั้ง 2 ID ข้อมูลรุ่นไม่เข้าในฐานข้อมูล (ส่งฝึก)

11/01/2022 14:30:08
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2490 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์