แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
644
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บัวหลวง ศิลปชัย
สุพรรณบุรี

หนังสือรับรองหลักสูตรที่ผู้อำนวยการสพร.2สุพรรณบุรี อนุมัติลายเซ็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้วไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้

ID 574073   ID 574145     ID 574162 

27/10/2021 09:31:17
ลองเข้าไปเช็คอีกครั้งค่ะ @27/10/2021 15:45:04
643
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บัวหลวง ศิลปชัย
สุพรรณบุรี

วุฒิบัตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานของผู้รับการฝึกสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย ซึ่งผู้อำนวยการสพร.2สุพรรณบุรีได้อนุมัติในลายเซ็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้วไม่สามารถสั่งพิมพ์วุฒิบัตรได้ 

1 นายบัณฑิต  คูประดิษฐพันธุ์  เลขที่ บัตร 3720500455943 เกิดวันที่ 13เมษายน 2525

2 นายจิรวัฒน์  พรหมเดช  เลขที่บัตร 1729100039766 เกิดวันที่ 19 เม.ย.2547

27/10/2021 09:11:48
ลองเข้าไปเช็คอีกครั้งค่ะ @27/10/2021 15:44:55
642
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นงนุช
กาญจนบุรี

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ซึ่งอนุมัติแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง และ บัตรประจำตัวได้ แบบ คร.11 และ คร.12 เนื่องจากไม่ขึ้นแถบสั่งพิมพ์ จำนวน 21 คน   

26/10/2021 15:17:47
รบกวนขอเลข request_form_id ของคนที่มีปัญหาด้วยนะคะ @26/10/2021 15:38:38
641
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

ขอแจ้งปิดสิทธิ์ในระบบ เนื่องจากเกษียญอายุราชการ

1.นายชัชวาล  ธิเนตร  ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

26/10/2021 14:40:34
ดำเนินการแล้วนะค่ะ @26/10/2021 14:44:39
640
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร
อุดรธานี

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ของนาย กิตธิพงษ์ ใจแก้ว (request_form_id=184444)

อนุมัติแล้วไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง (คร.11) และบัตรประจำตัว(คร.12) ครับ

26/10/2021 14:10:54
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @26/10/2021 15:38:03

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์