แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
221
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุวรรณลักษณ์
สุรินทร์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงนามสกุลผู้ฝึกอบรมในวุฒิบัตร

https://e-report.dsd.go.th/Areas/Mission_Training/TrainingMasterEdit2.aspx?TRAINING_MASTER_ID=183994

https://e-report.dsd.go.th/Training/TrainingRegistration?TRAINING_ID=0270097

เดิม ชื่อ  นางสาวจันฑิมา ผักไหม

เปลี่ยนเป็น นางสาวจันฑิมา ผักใหม

21/05/2021 12:17:52
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @21/05/2021 12:28:43
220
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัฉราภรณ์ อาวะภาค
เพชรบุรี

1. ชื่อภาษาอังกฤษ ในวุฒิบัตรผิด รหัสหลักสูตร 7620012070301  (การเชื่อมท่อทองแดงด้วยวิธีบัดกรีแข็ง)   ต้องการเปลี่ยนจาก "in Torch Brazing for Cupper tube (18 hours)" เป็น  "In Torch Brazing For Copper Tube (18 hours)"

2. แก้ชื่อผู้เข้าฝึกอบรม ดังนี้

2.1 นายนางสาวปภาวรินทร์ เล่งฮี้ เป็น นางสาวปภาวรินทร์ เล่งฮี้

2.2 นางสาวภานุพงศ์ น้อยนารายณ์ เป็น นายภานุพงศ์ น้อยนารายณ์

2.3 นายนพดล เครือแก้ว เป็น นายนพพล  เครือแก้ว

21/05/2021 11:24:53
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับผม @21/05/2021 11:45:03
219
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฐาปะนะ แป้นอินทร์
นครปฐม

สะกดชื่อผู้รับการฝึกผิดในวุฒิบัตร สาขา:::การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA):::(0920223270113) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(181656)

 ชื่อผุ้รับการฝึก นายสุนันต์ แสวงผล และนายภูตะวัน วัชรียาธนธรณ์   ทั้งนี้ จนท. ของสถาบันฯ ได้แก้ข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

21/05/2021 10:15:09
รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับ @21/05/2021 10:39:34
218
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นันทิดา ฉลาดเจน
บุรีรัมย์

เนื่องจากบันทึกข้อมูลวิทยากรกับงบประมาณ หลังจากที่ติ๊กบันทึกให้ผอ.อนุมัติลายเซนดิจิทัล  ทำให้รายการไม่ไปโชว์ให้ผอ.อนุมัติลายเซนดิจิทัลค่ะ  จะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ

21/05/2021 10:10:44
กดปุ่มบันทึกอีกครั้งครับ อาจารย์ @21/05/2021 10:27:52
217
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เทอดศิลป์ โสมูล
สกลนคร

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงนามสกุลผู้ฝึกอบรม

เดิม ชื่อ นาย เชิดศักดิ์ ไชยปัญญา 

เปลี่ยนเป็น ชื่อ นาย เชิดศักดิ์ ไชยปัญหา

Tasting ID 0271675 

21/05/2021 08:58:08
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @21/05/2021 09:14:31

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์