แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1951
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พีรพล
ชลบุรี

รบกวน IT Gen วุฒิบัตรให้ใหม่ครับ

ราย "นายศิริชัย จันทร์ไพศรี" มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขึ้นด้านหลังชื่อ(ตามภาพ) เนื่องจากมีการบันทึกช่องว่างไว้ด้านหลัง
ทางหน่วยงานแก้ไขในระบบแล้ว ขอบคุณครับ

07/12/2022 10:34:10
ดำเนินการแล้วค่ะ @07/12/2022 13:22:53
1950
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สามารถ
ลพบุรี

ใบเสร็จบันทึก ปี พ.ศ.ผิด คือ เลขที่ รร16-42/2566 ลงวันที่ 14-11-2566 (ลำดับที่ 16 ชื่อนายชวลิต สิงห์ทอง) แก้ไขเป็น ลงวันที่ 14-11-2565

07/12/2022 10:02:56
ดำเนินการแล้วค่ะ @07/12/2022 14:58:44
1949
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ทิพากร ชินสาร
นครพนม

เรียน admin กรมฯ

สนพ.นครพนม ขอให้ admin ช่วยตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ นางจิตพิสุทธิ์  ทัดศรี ในระบบฯให้ด้วยครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เจ้าของสิทธิ์ จะเข้าไปใช้งานระบบขึ้นข้อความว่า "ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ครับ

ขอบคุณครับ

07/12/2022 09:00:40
ประสานเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ @07/12/2022 10:24:20
1948
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวมุฑิตา กล้าจิต
ภูเก็ต

ต้องการใบผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน เข้าไปขอจากเว็บhttps://www.dsd.go.th/สอบผ่านเมื่อ มีนาคม 2565 สถานที่ วิทลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในผู้ทดสอบวิชาอาหารไทย ระดับ1 ซึ่งไม่พบข้อมูลใส่บัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด แต่ไม่พบข้อมูล ต้องทำอย่างไรต่อ

06/12/2022 23:55:25
ลองดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งค่ะ @07/12/2022 16:42:33
1947
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนิต คล้ายมาลี
สุพรรณบุรี

สพร. 2 สุพรรณบุรี ขอแจ้งย้าย-เข้าเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าใช้ระบบบริหารบุคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ คือ นายระชา ศิลปชัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ  ขอบคุณครับ

06/12/2022 16:23:31
ดำเนินการแล้วค่ะ @06/12/2022 16:30:49

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์