แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
845
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนิต คล้ายมาลี
สุพรรณบุรี

ขอปรับรายชื่อผู้ใช้งานในระบบบริหารบุคคลากรฯ ให้เป็นปัจจุบัน  จำนวน 5 คน 

1.นายวันชัย มหาภูมิ
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   - เกษียรราชการ 

2. นายณัฐพร มุขโต
    ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    - ย้ายไปปฎิบัติงาน สนพ.สระบุรี

3. นางสาวภรณีนิภา แก้วสุวรรณ์
     ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
     - ย้ายไปปฎิบัติงาน สนพ.สิงห์บุรี

4. นายสุราษฎร์ ฉิมวัย
    ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
     - ลาออกจากราชการ

5. นายชาญณรงค์ หว่างจ้อย 
     ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
       - เกษียรราชการ 

ขอบคุณครับ

04/01/2022 11:30:35
ดำเนินการแล้วค่ะ @04/01/2022 12:37:04
844
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มูฮัมมัดฟูอาด มะเซ็ง
พิจิตร

รบกวนแอดมิน gen วุฒิบัตร อีกรอบครับ แก้ไขในระบบแล้วครับ

แก้คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ 

== TRAINING_ID=0279099

https://e-report.dsd.go.th/Training/TrainingRegistration?TRAINING_ID=0279099

04/01/2022 11:22:42
ดำเนินการแล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ 10 นาที @04/01/2022 11:33:01
843
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อรวรรณ เชาวน์คุณ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รบกวนเอาชื่อ พรรษา อัพเดทเวปกรม ออกให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

30/12/2021 12:54:09
ดำเนินการแล้วค่ะ @30/12/2021 13:48:44
842
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมลชนก ประกอบเขาทอง
กรุงเทพมหานคร

จัดทำไฟล์ GENERICV8 แล้วพบ Error ดังนี้ค่ะ
1. พบ Error ในคอลัมน์ Status เมื่อกดเครื่องหมายถูกในช่อง "เช็ค ถูก หากผ่าน" คอลัมน์ R จากนั้นตัวอักษรในคอลัมน์ Q แสดงเป็นภาษาต่างดาว แทนที่จะเป็นคำว่าผ่าน

2. ฝ่าย IT ปรับลดเวอร์ชั่น Microsoft Excel จาก 365 เป็นเวอร์ชั่น 2019 เรียบร้อยแล้ว ก็ยังพบ Error เหมือนเดิมค่ะ

29/12/2021 16:40:02
@
841
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ณัฎฐา จันทรัตน์
ยะลา

รบกวนแก้ไขชื่อในระบบ ลำดับที่ 1 นายกิติพงศ์ พลศักดิ์  เป็น   นายกิตติพงศ์  พลศักดิ์  

                                    ขอบคุณ

                             ณัฏฐา  จันทรัตน์

29/12/2021 15:26:48
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2490 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์