แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
454
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายพิมล นาหนองตูม
ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ นางศิริวรรณ สะท้านบัว จำรหัสเข้า datacenter ไม่ได้ เบอร์โทรศัพท์ 0817086763

20/08/2021 11:50:23
ดำเนินการแล้วค่ะ @20/08/2021 12:06:46
453
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

รบกวนช่วยตรวจสอบผลผู้ผ่าน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในระบบรายงานแผน/ผล (War room) ของจันทบุรี
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลผ่าน 13 คน ผู้อำนวยการอนุมัติลายเซ็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว แต่ผลผู้ผ่านโชว์ในระบบผ่าน 5 คนค่ะ
ขอบคุณค่ะ

20/08/2021 10:57:38
@
452
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุวรรณ นาคสวัสดิ์
ราชบุรี

ขอให้แก้ไขระบบรายงานแผน/ผล (war room) ในกิจกรรม ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล เป้าหมาย 40 คน เนื่องจากสถาบันฯ 4 ราชบุรี ได้คืนเป้าหมายและได้รับหนังสือแจ้งผลการคืนเป้าหมายจากกองแผนงานฯ  ในกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคะ

19/08/2021 14:41:41
@
451
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่นฯ (Training ID : 0270610)  รุ่นที่ 1 คีย์เข้าระบบรายงานผลแค่ 36 คน แต่ในรายงาน ware room เป็น 38 คน รบกวนช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วยค่ะ...ขอขอบคุณค่ะ

18/08/2021 16:23:40
@
450
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันนา
อ่างทอง

รบกวนสอบถามในส่วนของ รหัสในการเข้าใช้งานระบบ e-service ของสถานประกอบกิจการคะ เป็นสถานประกอบกิจการที่เพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ ใส่ข้อมูลทะเบียน สปก. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่สามารถกำหนดรหัสผ่านได้เลย แต่เข้าไปกำหนดไม่ได้ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยคะ สปก.ยื่นอบรมไม่ได้ จำนวน 2 แห่งที่ยังไม่ได้รับ รหัสเข้าใช้งาน 1. บ.สองฝั่งการเกษตร 2. บ.อีซีซูอ่างทองเซีย จำกัด 

ขอบคุณค่ะ

รบกวนด้วยคะ

25/08/2021 09:27:39
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2099 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์