แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1814
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณรงค์ฤทธิ์
นครปฐม

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ นาย ปณตพล โค้วปรีชา Mr.panotpon Khowpreecha สาขา:::การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์:::(0920224150114) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(195919) วันที่ 29 กันยายน  - 2 ตุลาคม 2565 ในรุ่นที่ 4 ทั้งนี้ได้แก้ไขข้อมูลบุคคลในระบบเรียบร้อยแล้วครับ

27/10/2022 16:25:40
ดำเนินการแล้วค่ะ @27/10/2022 16:58:00
1813
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กมลวรรณ
กระบี่

ขอแจ้งรีเซตรหัสผ่านระบบ Data Center 
นายสุพร ราชแป้น นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
สังกัด สนพ.กระบี่ ขอบคุณค่ะ

27/10/2022 14:52:53
ดำเนินการแล้วค่ะ @27/10/2022 15:06:42
1812
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ยุทธพร ส่งแสง
สมุทรปราการ

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเลขหนังสือรับรองฯ ช่างไฟฟ้า นายรัศมี ละดาดก request_form_id=218609 จากเดิม สป 66-1-15110-0027 เป็น สป 66-1-15001-0027

ขอบคุณครับ

27/10/2022 13:35:18
@
1811
ระบบรายงาน กพร.ปจ.
วินัย สุขียุติ
ระยอง

ขอความอนุเคราะห์ Reset รหัสผ่านของ ผอ.จิราภรณ์ สุขะปิณฑะ ครับ เนื่องด้วยผู้ใช้ลืมรหัสผ่านครับ

27/10/2022 13:15:29
ดำเนินการแล้วค่ะ @27/10/2022 13:31:39
1810
ระบบเว็บไซต์
ปัทมาฆะ อินธิแสง
กาญจนบุรี

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใส่รูปภาพให้เต็มเฟรม ในข่าวที่เป็นไฮไลท์ค่ะ 

27/10/2022 11:31:21
ภาพประกอบ ควรมีขนาด 1440px * 360px ค่ะ @27/10/2022 11:41:03

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3412 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์