แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
882
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกีรติ ทักทอน
ลำพูน

เมื่ออนุมัติการรับรองสถานประกอบกิจการแล้ว รหัสผ่านเพื่อให้สถานประกอบกิจการเข้าใช้งานระบบ e-service ไม่ปรากฎขึ้นในระบบ

13/01/2022 11:56:09
รหัสผ่านจะถูกส่งไปที่ e-mail ที่สปก.ลงทะเบียนไว้ครับ @14/01/2022 14:07:46
881
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มนทิรา เคียงคู่
สุโขทัย

ขอย้ายหลักสูตรการเพิ่มมูลค่ากระถางไม้ประดับ (6430015034701)

18 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม) (192026)รุ่นที่ 1 วันที่เริ่มฝึก 14/12/2564 จบฝึก 17/12/2564   สถานที่ฝึก สนพ.สุโขทัย

จาก กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ ย้ายไปยัง กลุ่มเป้าหมายคนพิการ ฯ

12/01/2022 16:25:38
รบกวนแจ้งย้ายในระบบแจ้งย้ายรุ่นครับ @19/01/2022 18:23:31
880
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ

รบกวนตรวจสอบแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2565 ของ สนพ.สตูล ของโครงการ 5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และ 13.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไม่แสดงหลักสูตรในรายละเอียด ซึ่งได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคะ

12/01/2022 15:01:43
@
879
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นายพิมล นาหนองตูม
ขอนแก่น

เรียน Admin ครับ รบกวนย้าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารที่ตอนนี้อยู่ในเครือข่ายของสพร. 7 อุบลราชธานีในระบบอีสารบรรณ มาอยู่ที่เครือข่ายของสพร. 6 ขอนแก่น ตามโครงสร้างกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ

12/01/2022 11:15:30
@
878
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ตรีภพรินทร์ ทระศักดิ์
ลำพูน

สนพ.ลำพูน ขอแจ้งกำหนดสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ บรรจุใหม่ นายกีรติ ทักทอน ตำแหน่ง นิติกร

12/01/2022 10:09:56
ดำเนินการแล้วค่ะ @12/01/2022 10:43:02

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2514 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์