แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
892
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
คล่องศักดิ์ การอำมร
นครศรีธรรมราช

เรียนแอดมินกรม.. สพร.22 นครศรีฯ ขอเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้าใหม่..ใช้งานระบบ data center จำนวน 1 คน
นส. ปฤชยีนต์ เพ็ชรหนองชุม พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ขอบคุณครับ

14/01/2022 14:11:30
ดำเนินการแล้วค่ะ @14/01/2022 14:36:35
891
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลม ห้อยพูน
พิษณุโลก

ขอแก้ไขนามสกุลภาษาไทยผู้ผ่านการฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ ระยะเวลาในการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 จะแก้ไขจาก นายกฤติธีเดช สมอุ่นจารย์ เป็น  นายกฤติธีเดช สมอุ่มจารย์ (Training ID 0281233) ขอบคุณครับ ได้ดำเนินการแก้ไขชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว ครับ รบกวนแก้ไขวุฒิบัตรให้ด้วยนะครับ...... ขอบคุณมากครับ

14/01/2022 13:58:01
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @14/01/2022 14:01:00
890
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ิปิยพักตร์ อรรคฮาตสี
นครพนม

แก้ไขนามสกุลในวุฒิบัตร นางแจ่งใส  อาษาวัง จาก สา เป็น ษา แก้ใขในระบบแล้ว ของโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ สาขาการทำขนมไทย(0279850) วันที่ 7 - 11  ธันวาคม  2564

14/01/2022 13:55:24
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ ครับ @14/01/2022 14:05:35
889

ขอเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบของ สนพ.อุทัยธานี จำนวน 1 คน นายวีระศักดิ์ รักษาสี พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ขอบคุณครับ

14/01/2022 10:44:04
ดำเนินการแล้ว @14/01/2022 11:10:55
888
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธีระวุฒิ ตะดำ
อำนาจเจริญ

สนพ.อำนาจเจริญ ขอแจ้งรายชื่อแอดมินสำนักงานเพิ่มเติม คือ นายธีระวุฒิ  ตะดำ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ขอบคุณครับ

14/01/2022 10:36:20
ต้องทำหนังสือแจ้งถึงศูนย์ข้อมูลฯค่ะ @14/01/2022 10:45:23

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2514 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์