แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
664
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุมิตตรา นุ่นน้
ตรัง

ขอแก้ไขชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 21 - 25 ต.ค. 64  จาก นางสาวโสรญา  จรงจิตร  แก้ไขเป็น  นางสาวโสรญา  จริงจิตร

03/11/2021 14:07:45
ดำเนินการให้แล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ @03/11/2021 15:10:09
663
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประสิทธิ์ ขาวสอาด
สระบุรี

ยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ)CBT รหัสหลักสูตร (0272703) 

 

03/11/2021 13:49:25
รบกวนแจ้งที่ http://idev.dsd.go.th/~course_eng/listfac.php หรือประสานที่ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกค่ะ @03/11/2021 14:51:13
662
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายโกเมท ภู่ทอง
นครปฐม

กิจกรรมทดสอบฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันที่ 1/9/64 (รหัสรุ่น 00073020)

ขออนุญาตแก้ไขรายชื่อ

1. ณัฐวุฒิ บุญตา
    Mr. Nuttawut Bunta (แก้ไขนาสกุลเป็น Boonta)

2. ศราวุฒิ คีรีวัน (แก้ไขนามสกุลเป็น ขีรีวัน)
    Mr. Sarawut Keereewan

แก้ไขรายชื่อในระบบแล้วครับ  ขอบคุณครับ

03/11/2021 14:51:14
ดำเนินการให้แล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ @03/11/2021 14:53:23
661
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยะธิดา
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หลักสูตร ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 
รหัสรุ่น 0275967 
1. ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของ นายประภากรณ์ พรมน้ำอ่าง เลขบัตร 3530200070771
จาก ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Prapagon Promnam-ang
ได้อนุมัติวุฒิบัตรดิจิทัลแล้ว และได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
2. ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของ นายก​ฤตธนทรัพย์​ โยงรัมย์​
เลขบัตร 1311100248370
จาก ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Kritthanasap Yongram
ได้อนุมัติวุฒิบัตรดิจิทัลแล้ว และได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 

 

 

03/11/2021 12:05:47
ดำเนินการให้แล้วค่ะ รอ Gen pdf ใหม่ @03/11/2021 14:42:10
660
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของนายวัฒนา ไสยสิทธิ์ (รหัสรุ่น = 00074437) อนุมัติแล้วไม่สามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้ค่ะ

02/11/2021 11:12:58
กรุณาลองใหม่อีกครั้งค่ะ @02/11/2021 12:09:29

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์