แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
459

ยังไม่ได้ Gen วุฒิบัตรให้ค่ะ
รหัสสีดำ 0268004
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างกลึง
*แจ้งเมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ค่ะ

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน กดบันทึกเสนอผอ.ลงนามวุฒิบัตร ค่ะ จึงทำให้วันที่ในวุฒิบัตรผิด

23/08/2021 09:27:18
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @23/08/2021 09:35:13
458
ระบบเว็บไซต์
สนธยา
นราธิวาส

ตรงหน้าแสดงผลการดำเนินงาน ไม่สามารถกดเข้าไปในแต่ละหมวดหมู่ผลดำเนินงานได้ เพราะเว็บเดิมจะเป็นหมวดหมู่ไว้ครับ

20/08/2021 15:47:43
กำลังตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ครับ @21/06/2022 10:57:34
457
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซาลมา ยูโซะ
จันทบุรี

ขอแจ้งเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรค่ะ 
ของนายรณกฤต ทองสุวรรณ 
Tasting ID 0272221
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกชื่อภาษากฤษในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ

20/08/2021 15:28:21
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @20/08/2021 15:30:44
456

ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรและหนังสือรับรอง ไม่ถูกต้อง ดังนี้

วุฒิบัตร ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1.สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 รุ่นที่ 02 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-7 กพ 2564 

2.ทดสอบฯ รุ่นที่ 102  ระหว่างวันที่ 8-9 กพ 2564

นางสาววรินทร์ธร  เพิ่มศิริอภิโชติ  ไม่ถูกต้อง คือ Miss Varinton  Peamsirichot  ขอเปลี่ยนเป็นอันที่ถูกคือ

Miss Varintorn Permsiriapichot

รายละเอียดตามบัตรประชาชนและหนังสือรับรอง+วุฒิบัติที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

20/08/2021 15:28:55
ขอทราบเลขรุ่นด้วยค่ะ (เลขสีดำ) เลข 7 หลักค่ะ หลังเลขรุ่นในวงเล็บสีดำ ดังเช่นตัวอย่างข้างบนค่ะ @20/08/2021 15:32:32
455
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

รบกวน GEN วุฒิบัตรฝึกบรมค่ะ
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างกลึง
รหัสสีดำ 0268004

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน กดบันทึกเสนอผอ.ลงนามวุฒิบัตร ค่ะ จึงทำให้วันที่ในวุฒิบัตรผิด

20/08/2021 13:12:19
โอเคครับ @20/08/2021 13:13:59

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2099 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์