แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1919
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

เรียน Admin สพช.ขอแก้ไขวุฒิบัตร ผู้เข้าอบรม หลักสูตร

การใช้งาน PLC ในงานโลจิสติกส์เบื้องต้น:::(0720014190204) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(198050)

รหัสห้องฝึก 0288644 

แก้ไขชื่อจาก นายอนยุต ชนะมนตรี เป็น นายอนุยุต ชนะมนตรี (ผู้ประสานได้แก้ไขชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว) 

01/12/2022 13:11:01
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ประมาณ 15 นาทีค่ะ @01/12/2022 13:31:51
1918
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายถวัลย์ น้อยอุทัย
พระนครศรีอยุธยา

ขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่

นางสาววรารัตน์ ก้อนตั้ง ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สังกัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

01/12/2022 10:50:21
ดำเนินการแล้วค่ะ @01/12/2022 10:55:25
1917
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธนกฤต ทองเรไร
ปทุมธานี

รหัสหลักสูตร 1120011010105 ยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ

จึงไม่สามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้

ติดต่อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

01/12/2022 11:44:08
ติดต่อ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ได้เลยค่ะ @01/12/2022 10:47:12
1916
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปิยธิดา
กองวิเทศสัมพันธ์

1. แจ้งเพิ่มรายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวจิตรลดา กระต่ายจันทร์ ตำแน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

2. แจ้งข้าราชการย้ายออก จำนวน 2 คน

1) นางวันวิสาข์  สุคนธวารี 2) นางสาวเยาวลักษณ์  กงษี

 

01/12/2022 10:05:35
ดำเนินการแล้วค่ะ @01/12/2022 10:22:02
1915
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายจิระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
สงขลา

รบกวนเพิ่มชื่อ นางสาวฐาปนี บุญห่อ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร เพื่อกำหนดสิทธิ์ ประเมินความรู้ฯ ครับ ขอบคุณครับ

 

01/12/2022 10:03:05
สิทธินี้แอดมินหน่วยงานสามารถกำหนดได้เองนะคะ @01/12/2022 10:24:36

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์