แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1926
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ทิพากร ชินสาร
นครพนม

เรียน Admin กรม

สนพ.นครพนม ขอรบกวนแก้ไขในกรณีส่งหนังสือให้หน่วยงานภายนอกของระบบอีสารบรรณ ไม่ขึ้นชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้เลือก โดยในวงเล็บหลังผู้มีอำนาจลงนามระบุว่า (ไม่ระบุชื่อผู้ลงนาม) ครับ

ขอบคุณครับ

01/12/2022 16:37:43
Admin หน่วยงานเข้าไปกำหนดสิทธิ์ให้ใครเป็นผู้ลงนามได้เองค่ะ @01/12/2022 17:36:36
1924
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ทิพากร ชินสาร
นครพนม

เรียน Admin กรมฯ

สนพ.นครพนม ขอแจ้งข้าราชการบรรจุใหม่คือ นางจิตพิสุทธิ์  ทัดศรี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดรหัสผ่านในระบบอีสารบรรณให้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

01/12/2022 16:29:39
เพิ่มชื่อแล้วค่ะ รหัสผ่าน A12345678 จากนั้นให้ไปแก้ไขรหัสที่ระบบบริหารและกำหนดสิทธิบุคลากรได้ด้วยตนเอง @01/12/2022 17:34:00
1923
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายธีระโรจน์ แสงปัญญา
เชียงใหม่

ขอลบรายชื่อ นายสมควร รบประเสริฐ from_id 225770

01/12/2022 16:26:53
ดำเนินการแล้วค่ะ @01/12/2022 17:26:41
1922
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วรรณกร
ชลบุรี

สาขาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 

30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 

 วันที่เริ่ม 22/09/2565 ถึงวันที่ 25/09/2565  ของชินภพป ปานบุญลือ  แก้ไขวุฒิบัตรชื่อภาษาอังกฤษเป็น Mr.Chinnaphop Panbunlue

หมายเหตุ : ขอแจ้งเลขรหัส เทรนนิ่งไอดีค่ะ   0285581

 

02/12/2022 09:17:49
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ประมาณ 15 นาทีค่ะ @02/12/2022 09:24:15
1920
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปิยธิดา
กองวิเทศสัมพันธ์

แจ้งข้าราชการโอนย้ายไปสังกัดอื่น นางสาวฑุธารัตน์  ต่อเติมพันธุ์

01/12/2022 13:36:17
ปิดสิทธิ์การใช้งานแล้วค่ะ @01/12/2022 15:54:27

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์