แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
203
ระบบเว็บไซต์
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

ปัญหา : หลักสูตรอบรมออนไลน์ผู้กักตัว Covid-19 ในระบบกำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance เปิดฝึกระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2564 ไม่ปรากฎในกำหนดการเปิดฝึกฯ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

17/05/2021 12:14:41
ระยะเวลาเปิดฝึกต้องไม่น้อยกว่า 6 วันนับถัดจากวันปัจจุบันครับอาจารย์ @17/05/2021 14:14:23
202
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฤษฎา เขียวธง
เชียงราย

รุ่นที่ 1 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง การฝึกยกระดับฝีมือ (183504) ID Test (0268711)

วุฒิบัตรไม่มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องการนำไปใช้ทำงานในต่างประเทศ ได้รับการร้องเรียนให้แก้ไขรบกวนด้วยครับผม

17/05/2021 10:59:12
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับ @17/05/2021 11:01:41
201
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฐาปะนะ แป้นอินทร์
นครปฐม

สะกดชื่อผู้รับการฝึกผิดในวุฒิบัตร สาขา:::การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA):::(0920223270113) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(181656)

 ชื่อผุ้รับการฝึก นายสุนันต์ แสวงผล และนายภูตะวัน วัชรียาธนธรณ์   ทั้งนี้ จนท. ของสถาบันฯ ได้แก้ข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

21/05/2021 10:10:17
ขอเลขรหัส (สีดำ) ด้วยค่ะ @17/05/2021 14:28:58
200
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

รบกวนไอที แก้ไขวุฒิบัตรดิจิทัล
ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมเรียนออนไลน์ ไม่ได้บันทึกชื่อภาษาอังกฤษตนเองค่ะ

สาขา การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน (รหัสรุ่น 0271679 สีดำ)

เลขบัตรประชาชน 

3190100319584
ชื่อ ทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์

ชื่อภาษาอังกฤษ Songtham Wongsirisopak 

*ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในระบบแล้วค่ะ 

 

17/05/2021 10:02:35
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับ @17/05/2021 10:10:41
199
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

นางชุลีพร ขำขุด

นางเอื้อศิริ เสริมเจริญกิจ

นายภูมิศักดิ์ สุขแก้ว

นายพงศฺ์พันธ์ เนตรมณี
 

ข้าราชการย้ายมาใหม่
แอดมินลาเลี้ยงดูบุตรไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทำ
รบกวนหน่อยค่ะ

17/05/2021 09:26:30
ขอตำแหน่ง ฝ่าย ของแต่ละคนด้วยค่ะ @17/05/2021 12:05:37

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์