แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
110
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เมื่อวันที่ 21 มีค 64 ตาม ID 00072190  ของนายนริศ ชัชธรานนท์ บัตรประชาชนเลขที่ 512xxx โดยได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 09:58:59
ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @02/04/2021 09:58:30
109
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บุญชู สุพัทธนะ
สุพรรณบุรี

ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตร id 0266154 พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษแล้วครับ

01/04/2021 14:34:05
ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @01/04/2021 14:38:08
108
ระบบ e-SAR
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

ยังไม่ได้แนบไพล์ค่ะ
แต่คะแนนขึ้นรบกวนรบออกด้วยคะ

01/04/2021 11:44:42
ไม่เข้าใจคำถามครับ @01/04/2021 12:03:52
106
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาววันชาติ โพธิ์แก้ว
ระยอง

เรียน IT เนื่องด้วยเอกสารรับรองหลักสูตร เป็นการฝึกอบรมปี 2562 แต่บริษัทระบุวันที่ฝึกอบรมเป็นของ ปี 2563 ทำให้รายชื่อเข้าระบบเป็นของปี 2563 จึงอยากให้ IT แก้ไขเอกสาร

บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรณีฝึกเอง ID454800 , ID454957

กรณีส่งฝึก ID218574 , ID218475

ขอบคุณค่ะ 

 

01/04/2021 10:25:54
ก่อน 1 ตุลา ผอ แคนเซิลเองได้ครับ หลัง 1 ตุลา ต้องทำหนังสือมา แจ้งแบบนี้ จะดำเนินการให้ไม่ได้ครับ @01/04/2021 10:28:01
105
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ครรลอง หลวงทะโลก
ปราจีนบุรี

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน (รหัสหลักสูตรปรับใหม่ 0920227231001)

01/04/2021 09:33:41
คำตอบเหมือนไอดี 103 @01/04/2021 10:26:58

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3414 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์