แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
139
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ นิสกนิลกุล
ชลบุรี

**แก้ไขรูปถ่าย/ชื่อสกุล ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน** 

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่22 มีนาคม 2564 รุ่น 00072262 นายอภิศักดิ์ เพ็ชรจันทึก

วันที่23 มีนาคม 2564 รุ่น 00072263 นายไชยยา ระบาเลิศ

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ

วันที่27 มีนาคม 2564 รุ่น 00069440 นายเชาวลิต เพชรคง

 

 

09/04/2021 14:51:12
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @09/04/2021 15:41:30
138
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุธีวนัช เดชา
ตาก

ขอแก้ไขรูปผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ดำเนินการวันที่ 19-21 ก.พ. 64 รหัสรุ่น(00072027)
ชื่อ  นายพรชัย สิงเหลือ 
ได้แก้ไข up load รูปในระบบรายงานผลแล้ว ค่ะ

09/04/2021 14:40:55
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @09/04/2021 14:44:52
137
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประสิทธิ์ ขาวสอาด
สระบุรี

ขอแก้ใข รายชื่อ-สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการฝึก สาขาการควบคุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านฯ จำนวน 7 คน (ID 0271261)

1.นายธนวัฒน์ กรพรม

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ
Mr Thanawat Konphrm

2.นายอภิวัฒน์ ศิริรัตน์ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Apiwat Sirirat  

3.นายเอกศักดิ์ โพธิ์สวัสดิ์ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Aekkasak Phosawat

4.นายธงชัย ผ่องศิริ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Thongchai Phongsiri

5.นายวาทิน ตะรุสะ
เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Watin Tarusa

6.นายไชยเชตร์ รุ่งฤทธิ์ 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Chriyachet Rungrit 

7.นายไพศาล ทองหุ้ม 

เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ Mr Palsarn Thonghurn

09/04/2021 14:34:07
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @09/04/2021 14:39:40
136
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

วุฒิบัตรไม่ขึ้นชื่อภาษาอังกฤษคะ                              1.หลักสูตรเทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ(0271821) 2.หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ระดับ1(0266833)

09/04/2021 11:30:10
0271821 : กดปุ่มบันทึกอีกครั้งเพื่อให้ผอ.อนุมัติวุฒิบัตรค่ะ 0266833 : เจนวุฒิบัตรให้ใหม่แล้วค่ะ @09/04/2021 11:52:56
135
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายณรงค์ ประกายจันทร์
ลำปาง

สพร. 10 ลำปาง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเพิ่มชื่อหลักสูตรไทย : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า  รหัสหลักสูตร :  0920224150106  ขอให้เพิ่มชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในรุ่นที่ 

ค10-07 วันที่เริ่มฝึก 26/3/2564 จบฝึก 7/4/2564 สถานที่ฝึก บริษัทกาสะลองเซรามิคส์จำกัด เลขที่ 142 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (0271851) ในระบบ datacenter ให้หน่อยนะครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง

09/04/2021 10:26:32
รอทางคุณไพโรจน์ สพท.ดำเนินการนะคะ ถ้าเจนวุฒิบัตรออกไปแล้ว เมื่อมีชื่อภาษาอังกฤษแล้วรบกวนแจ้งไอทีอีกครั้ง เพื่อดำเนินการเจนวุฒิบัตรใหม่นะคะ แต่ถ้ายังไม่เคยออกวุฒิบัตร สามารถดำเนินการเสนอผอ.ลงนามอนุมัติได้เลยค่ะ @09/04/2021 10:32:22

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3452 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์