แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
224
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

โหลดหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานไม่ได้ (ไม่มีปุ่มคลิกเพื่อดาวน์โหลด) ของนายมงคลชัย ทักศิลป์  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบเมื่อวันที่ 21พ.ค.64  เลข ID 00072453 ขอเพิ่มเติมนะครับ วันเดือนปีเกิดถูกต้องครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถโหลดได้ตามรูปครับ

25/05/2021 11:07:47
รบกวนตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของประชาชนว่าถูกต้องหรือไม่นะคะ เพราะถ้ากรอกไม่ถูกต้องจะไม่สามารถดาวโหลดได้ค่ะ @24/05/2021 14:14:41
223
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นิพนธ์ ชาติมนตรี
บุรีรัมย์

แจ้งปัญหาชื่อในวุฒิบัตรฝึกอบรมไม่ตรงกับข้อมูลผู้เข้าอบรม ชื่อผู้เข้าอบรม นายถิระเดช  ใจสนธิ ทั้งนี้ จนท. ของสำนักงานฯ ได้บันทึกข้อมูลถูกต้องแต่ชื่อในวุฒิบัตรไม่ตรงตามที่บันทึกครับ

ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์...ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต(โครงการ)...โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กิจกรรม..:ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงาน
รายการ...โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สาขา... ช่างจัดสวน (Gardener) เวลา 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 วันที่เริ่มฝึก 06/03/2564 วันที่จบฝึก 20/03/2564  

25/05/2021 09:32:04
ขอเลขรุ่น (สีดำ)ด้วยค่ะ @24/05/2021 13:23:02
222
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายดนุพล นาคอินทร์
พิจิตร

สนพ.พิจิตร รบกวนไอทีช่วยแก้ไข การทดสอบฯ
ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร รุ่นที่ 13/2564 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 เลขสีดำ (00072441)
ด้วยรายชื่อผู้ทดสอบฯ นายสิทธิพร ส้มทอง ในจังหวัดพิจิตรมีสองท่าน จึงมีการกรอกรายชื่อสลับกันอยากให้ช่วยแก้ไขเพราะทำการกดส่งบันทึกเข้าไปหาผู้อำนวยการอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับ จึงไม่สามารถแก้ไขได้ครับ
1.นายสิทธิพร ส้มทอง      ต้องเป็นคนนี้
2.นายสิทธิพร ส้มทอง  หมายเลขบัตรคนนี้ไม่ใช่ครับ
ขอบคุณครับ

25/05/2021 11:09:07
ดำเนินการให้แล้วครับ @25/05/2021 10:38:48
221
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุวรรณลักษณ์
สุรินทร์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงนามสกุลผู้ฝึกอบรมในวุฒิบัตร

https://e-report.dsd.go.th/Areas/Mission_Training/TrainingMasterEdit2.aspx?TRAINING_MASTER_ID=183994

https://e-report.dsd.go.th/Training/TrainingRegistration?TRAINING_ID=0270097

เดิม ชื่อ  นางสาวจันฑิมา ผักไหม

เปลี่ยนเป็น นางสาวจันฑิมา ผักใหม

21/05/2021 12:17:52
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @21/05/2021 12:28:43
220
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัฉราภรณ์ อาวะภาค
เพชรบุรี

1. ชื่อภาษาอังกฤษ ในวุฒิบัตรผิด รหัสหลักสูตร 7620012070301  (การเชื่อมท่อทองแดงด้วยวิธีบัดกรีแข็ง)   ต้องการเปลี่ยนจาก "in Torch Brazing for Cupper tube (18 hours)" เป็น  "In Torch Brazing For Copper Tube (18 hours)"

2. แก้ชื่อผู้เข้าฝึกอบรม ดังนี้

2.1 นายนางสาวปภาวรินทร์ เล่งฮี้ เป็น นางสาวปภาวรินทร์ เล่งฮี้

2.2 นางสาวภานุพงศ์ น้อยนารายณ์ เป็น นายภานุพงศ์ น้อยนารายณ์

2.3 นายนพดล เครือแก้ว เป็น นายนพพล  เครือแก้ว

21/05/2021 11:24:53
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับผม @21/05/2021 11:45:03

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์