แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
152
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ
สมุทรปราการ

ขอแก้ไขประเภทบุคลากรของ นางกุลวดี ไศลบาท จากพนักงานราชการ เป็นข้าราชการ ครับ

20/04/2021 09:50:04
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/04/2021 10:00:24
151
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นฤมล สุไชยสงค์
เลย

การยื่นขอรับรองหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในระบบ
ID : 7241 นายทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนสถานะผลการพิจารณาเป็น : เห็นชอบได้ค่ะ

20/04/2021 14:37:17
@
150
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยพักตร์
นครพนม

ขอแก้ไขฃื่อ นายเทิดศักดิ์ ลามุงคุณ  ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ รหัส 0265878  วันที่ 6 - 10  ก.พ. 2564  และทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  รหัส 00071710 วันที่ 11 - 12 ก.พ. 2564

19/04/2021 14:15:18
รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีค่ะ @19/04/2021 14:27:12
149
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธนกร
บุรีรัมย์

วุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน พิมพ์ในระบบไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อนางทิพย์วลี ปุยะติ  Mrs Thipwalee Puyati  หลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ฝึกระหว่างวันที่ 23/11/2563 ถึง 27/02/2564 รหัสการฝึก 0264944 รบกวนgen ให้ด้วยครับ  (ได้เพีมข้อมูลในระบบแล้ว) ขอบคุณครับ

19/04/2021 15:17:57
รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีค่ะ @19/04/2021 15:26:28
146
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นภัสกนก สันฐาน
ภูเก็ต

ID:536505 เนื่องจาก บ.วงศ์บัณฑืต จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์ การขอรับรองหลักสูตร วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมเมือวันที่ 4 พย 2563 จำนวน 48 คน โดยสาขาฯ และยื่นรับรองที่ สพร.11 สุราษฎร์ธานี ซึ่ง สพร.11 สุราษฎร์ธานี ได้อนุมัติให้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แต่ระบบไม่สามารถดึงข้อมูลพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 48 คน มาใช้ในปี 2563 ได้

แบบนี้จะรบกวนดึงข้อมูลให้ สปก.ได้หรือไม่คะ

ขอบคุณมากคะ

19/04/2021 15:03:40
รบกวนขอเลข ID ข้างหน้าด้วยนะคะ @19/04/2021 14:51:44

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์