แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
155
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมวรรณ เครือจันทร์
กระบี่

สนพ.กระบี่ ขอแจ้งแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรม รุ่น 81100 จากสาขาการนวด คอ บ่า ไหล่ และศีรษะเพื่อผ่อนคลาย รหัส 8530017430101 เป็นหลักสูตร สาขา การนวดเพื่อผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ รหัส 38130017430104 Tasting id 0271288 รบกวนด้วยค่ะ

21/04/2021 13:22:32
@
154
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายศิลป์ ไชยวุฒิ
หนองคาย

บันทึกรายชื่อ-สกุล ภาษาไทย/ภาอังกฤษ ผู้เข้ารับการฝึกผิดพลาด สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ID:0263126 วันที่เริ่มฝึก 20/2/2564 จบฝึก 27/2/2564
1. นายกิตติคุณ งามพิศ  Kittikhun Ngamphit
2. นายอานัส วิลุนหุย  Arnas Wilunhul
ขอความอนุเคราะห์ gen วุฒิบัตรใหม่ด้วยครับ
แก้ไขใบสมัครแล้วครับ

20/04/2021 12:58:34
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @20/04/2021 14:45:15
153
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

เรียน admin กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ชัยภูมิ ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการลาออก จำนวน 1 คน
นางสาวณัฐิญา พรมมงคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ขอบคุณครับ

20/04/2021 11:51:47
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/04/2021 11:56:17
152
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปฏิภาณ
สมุทรปราการ

ขอแก้ไขประเภทบุคลากรของ นางกุลวดี ไศลบาท จากพนักงานราชการ เป็นข้าราชการ ครับ

20/04/2021 09:50:04
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/04/2021 10:00:24
151
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นฤมล สุไชยสงค์
เลย

การยื่นขอรับรองหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในระบบ
ID : 7241 นายทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนสถานะผลการพิจารณาเป็น : เห็นชอบได้ค่ะ

20/04/2021 14:37:17
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3495 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์