แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
157
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวนงนุช มะยมทอง
ตราด

รบกวนแก้ไข ระบบตรวจสอบรายชื่อพนักงานของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพิจารณายื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ปี 2564 ฝั่งสถานประกอบกิจการ ในตารางช่องคำนวณสัดส่วนยังเป็นร้อยละ 10 อยู่ค่ะ ซึ่งปัจจุบันต้องเป็นคำนวณสัดส่วนร้อยละ 50 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

20/04/2021 15:25:54
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว @21/04/2021 14:18:36
156
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชำนาญ นพสาริกา
อุทัยธานี

ขอความอนุเคราะห์ GEN หนังสือรับรองมาตรฐานใหม่ครับ ไม่ได้เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษเข้าไปครับ

ทดสอบฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ID 00069387 วันที่ 6 ตุลาคม 2563

1.ชนัฐพงษ์ ชีพเหล็ก
Chanatpong Cheeplek

2.อาทิตยา เพ็ชร์อำไพ
Athitthaya Phetumphai

3.ประทีป สายพิน
Pratheep Saiphin

ทดสอบฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1

ID 00072328 วันที่ 3 เมษายน 2564

อนุชิต กุมแวงวาปี
Anuchit Kumwangwapee

ขอบคุณครับ

อันนี้งานทดสอบนะครับ

20/04/2021 16:33:52
ขอเลขรุ่นที่ฝึก (เลขสีดำ) ด้วยค่ะ @20/04/2021 15:07:21
155
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมวรรณ เครือจันทร์
กระบี่

สนพ.กระบี่ ขอแจ้งแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรม รุ่น 81100 จากสาขาการนวด คอ บ่า ไหล่ และศีรษะเพื่อผ่อนคลาย รหัส 8530017430101 เป็นหลักสูตร สาขา การนวดเพื่อผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ รหัส 38130017430104 Tasting id 0271288 รบกวนด้วยค่ะ

21/04/2021 13:22:32
@
154
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายศิลป์ ไชยวุฒิ
หนองคาย

บันทึกรายชื่อ-สกุล ภาษาไทย/ภาอังกฤษ ผู้เข้ารับการฝึกผิดพลาด สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ID:0263126 วันที่เริ่มฝึก 20/2/2564 จบฝึก 27/2/2564
1. นายกิตติคุณ งามพิศ  Kittikhun Ngamphit
2. นายอานัส วิลุนหุย  Arnas Wilunhul
ขอความอนุเคราะห์ gen วุฒิบัตรใหม่ด้วยครับ
แก้ไขใบสมัครแล้วครับ

20/04/2021 12:58:34
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @20/04/2021 14:45:15
153
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

เรียน admin กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ชัยภูมิ ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการลาออก จำนวน 1 คน
นางสาวณัฐิญา พรมมงคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ขอบคุณครับ

20/04/2021 11:51:47
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @20/04/2021 11:56:17

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3487 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์