แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
290
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อรพินธ์ หมั่นกิจ
นครราชสีมา

รบกวนตรวจสอบจำนวน สท.2 ปี2563 ของบริษัท เพรสคราฟท์ จำกัด เลขสถาประกอบกิจการ 3000009566 จำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝั่งเจ้าหน้าที่กับฝั่งสถานประกอบกิจการไม่ตรงกันค่ะ

04/06/2021 13:57:54
@
289
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวอมรวรรณ คันทะ
ภูเก็ต

ขอแจ้งแก้ไขวุฒิบัตรดิจิตอล ชื่อ นางสาวประภัสสร แก้วคล้ำ เนื่องจากนามสกุลผิด ได้แก้ไขในระบบแล้วค่ะ

04/06/2021 13:46:50
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @04/06/2021 16:05:16
288
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นพรัตน์ เสือแขม
อุดรธานี

สพร.18 อด. จะดำเนินการสมัครใช้งานระบบการรับส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แต่ด้วยระเบียบสารบรรณฉบับล่าสุด กำหนดให้มี e-mail กลางที่กำหนดรูปแบบเป็น sarabun-udon@dsd.go.th จึงจะขอให้ปรับเปลี่ยน e-mail หน่วยงานเป็นรูปแบบดังกล่าวครับ

04/06/2021 13:42:09
รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 02-248-3389 ในเรื่องของการกำหนด e-mail เนื่องจากจะต้องได้รับอนุญาตก่อนตามรูปภาพค่ะ @04/06/2021 16:07:51
287
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

แจ้งปัญหา : ขอแก้ไขวุฒิบัตร เนื่องจากชื่อ - นามสกุล ของผู้รับการฝึก ในวุฒิบัตรสะกดผิด เนื่องจากรายชื่อดังกล่าวเป็นการดึงข้อมูลจากการสมัครออนไลน์ ทำให้รายชื่อผิดหลายท่าน 

สาขา:::การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance:::(0920224210101) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(186389)

04/06/2021 10:15:45
ดำเนินการให้แล้วครับ @04/06/2021 10:48:57
286
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สราวุธ โสมโยธี
เลย

สนพ.เลย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้

1.มีข้าราชการย้ายไป สพร.7 อุบลราชธานี 1 ราย คือนายรชต ศรีปัญญา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

2.มีข้าราชการย้ายเข้า 1 ราย คือนายอัษฎางค์ แก้วไพศาล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

3.ขอแจ้งเปลี่ยน Admin หน่วยงาน จากเดิมคือนายรชต ศรีปัญญา เป็น นายสราวุธ โสมโยธี นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

ขอบคุณครับผม

ทำแจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับ

04/06/2021 09:34:27
ดำเนินการส่วนย้ายเข้าออกเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ในส่วนของ admin ต้องทำหนังสือแจ้งมาที่ไอทีนะคะ จึงจะสามารถดำเนินการได้ค่ะ @02/06/2021 15:42:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3559 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์