แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
198
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิภาณ
สมุทรปราการ

การประยุกต์ใช้งาน PLC ชั้นสูง   Training ID 0271925 ขอแก้ไขชื่อผู้จบฝึกในวุฒิบัติ

1. อวยชัย สำลีแก้ม แก้เป็น อวยชัย สำลีแก้ว              

2. สุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์ เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ          Surarerk Meeudompong                                      

3. จิโรจ พรพุฒิเมธี  *Jiroj แก้เป็น Jiroj                     

 

 

14/05/2021 10:04:55
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @14/05/2021 10:03:30
197
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อุรชา เนมขุนทด
หนองบัวลำภู

(คำถาม )หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมสตรี รุ่นที่ 1/2564 เนื่องจากไม่ได้บันทึกชื่อภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครฝึก ทำให้เวลาปริ้นวุฒิบัติดิจิตอล ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษค่ะ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษแล้ว รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รหัสหลักสูตรที่ขอนะค่ะ รหัสสีดำค่ะ 0266104 ค่ะ

(0958148898) เบอร์หนูค่ะ

13/05/2021 16:48:11
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @13/05/2021 17:02:07
196
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ นิสกนิลกุล
ชลบุรี

*** แก้ไขรูปถ่าย ***

นายศุภลักษณ์ ศรีภา 

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 รุ่น 00069440

13/05/2021 15:00:59
ฝึก หรือ ทดสอบค่ะ @13/05/2021 15:02:13
195
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสุวัฒน์ จันทรดิกุล
กระบี่

ขอเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่เข้าระบบ Datacenter

ชื่อ นายสุวัฒน์  จันทรดิกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

ข้าราชการบรรจุใหม่

13/05/2021 14:54:10
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ พลาสคือ A12345678 เจ้าของสามารถเข้าไปเปลี่ยนเองได้ที่ระบบกำหนดสิทธิ์ ล๊อคอินเข้าไปแล้ว กดที่ชื่อตัวเอง และแก้ไขใหม่ได้เลยค่ะ @13/05/2021 15:00:54
194
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาววันชาติ โพธิ์แก้ว
ระยอง

แจ้ง IT ยกเลิกเอกสาร ID 471620 บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องด้วยไม่ได้ติ๊กสถานะผ่านในไฟล์ Excel ทำให้รายชื่อพนักงานไม่เข้าระบบ 

***ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ หรือต้องทำหนังสือถึงกองส่งเสริมคะ 

24/05/2021 11:02:20
ทำหนังสือแจ้งมาที่ไอที พร้อมรายละเอียดต่างๆพร้อมเลข id ค่ะ @24/05/2021 11:10:42

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3452 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์