แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
149
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธนกร
บุรีรัมย์

วุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน พิมพ์ในระบบไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อนางทิพย์วลี ปุยะติ  Mrs Thipwalee Puyati  หลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ฝึกระหว่างวันที่ 23/11/2563 ถึง 27/02/2564 รหัสการฝึก 0264944 รบกวนgen ให้ด้วยครับ  (ได้เพีมข้อมูลในระบบแล้ว) ขอบคุณครับ

19/04/2021 15:17:57
รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีค่ะ @19/04/2021 15:26:28
146
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นภัสกนก สันฐาน
ภูเก็ต

ID:536505 เนื่องจาก บ.วงศ์บัณฑืต จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์ การขอรับรองหลักสูตร วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมเมือวันที่ 4 พย 2563 จำนวน 48 คน โดยสาขาฯ และยื่นรับรองที่ สพร.11 สุราษฎร์ธานี ซึ่ง สพร.11 สุราษฎร์ธานี ได้อนุมัติให้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แต่ระบบไม่สามารถดึงข้อมูลพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 48 คน มาใช้ในปี 2563 ได้

แบบนี้จะรบกวนดึงข้อมูลให้ สปก.ได้หรือไม่คะ

ขอบคุณมากคะ

19/04/2021 15:03:40
รบกวนขอเลข ID ข้างหน้าด้วยนะคะ @19/04/2021 14:51:44
145
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกิตติธร เรืองแก้ว
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย.64 และ 19/2564 ลงวันที่ 17 เ.ม.ย. 2564 งดการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานะการโควิท สถาบันจึงมีการเลื่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในรุ่นวันที่ 19 เมษายน 2564  และยังไม่มีการกำหนดวันทดสอบมาตรฐานขึ้นมาใหม่ เนื่องจากยังไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าสถานะการจะเบาบางลงเมื่อใด

ครั้งที่ 7 วันที่เริ่ม 19/04/2564 วันที่สิ้นสุด 19/04/2564    สถานที่ทดสอบ สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์::(00072370)

19/04/2021 09:58:37
@
144
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประนอม มลเดช
นครปฐม

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รหัส 7320017230445

16/04/2021 11:13:48
เข้าไปที่ datacenter แล้วแจ้งที่นี่ได้เลยค่ะ @16/04/2021 11:34:31
143
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประนอม มลเดช
นครปฐม

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 7320014210125

16/04/2021 11:11:37
เข้าไปที่ datacenter แล้วแจ้งที่นี่ได้เลยค่ะ @16/04/2021 12:19:09

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3414 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์