แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
193
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขวุฒิบัตร หลักสูตร การวางแผนธุรกิจ (รหัสหลักสูตร183660) รุ่นที่ 1 (รหัสรุ่น 0268628) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จบเดือน พฤษภาคม 64 แต่ข้อความในวุฒิบัตรยังเป็นข้อความเดิมครับ (ยังมีคำว่า สาขา) 

13/05/2021 10:05:50
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @13/05/2021 10:07:36
192
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นงนุช บุญมาก
กาญจนบุรี

ขอแก้ไขวุฒิบัตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 (00069709) เนื่องจากแก้ไขรูปถ่าย ของ นายจักรพันธ์  ชานันโท ลำดับที่ 26 ทั้งนี้ ได้เข้าไปแก้ไขในระบบรายงานผล เรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณค่ะ.. 

13/05/2021 09:57:01
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @13/05/2021 10:05:45
191
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำบง ยักไธสง
อุบลราชธานี

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ จำนวน สปก. ที่ยื่น สท.2 เนื่องจาก สปก.ยื่นสท.2 ในระบบ 49 แห่ง แต่ระบบตรวจสอบข้อมูลพบเพียง48 แห่ง ขอบคุณค่ะ

12/05/2021 18:36:43
ดำเนินการแล้ว @02/07/2021 10:39:04
190
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุจินต์ ปัญจา
อุบลราชธานี

ชื่อหลักสูตรไม่มีภาษาอังกฤษ จำนวน 2 สาขา คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 (เลขรุ่น 0271521) และ พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร (เลขรุ่น 0272433)

12/05/2021 16:15:34
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัติ 5 นาทีค่ะ @12/05/2021 16:30:21
189
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สราวุธ โสมโยธี
เลย

ขอความอนุเคราะห์ย้ายแผนการฝึกอบรม  โดยมีสาขาที่จะต้องย้าย คือ สาขาตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก รหัสสาขา ๑๘๕๘๙๕ เป็น สาขาพนักงานดูแลห้องพัก รหัสสาขา ๑๘๕๘๐๖

ทำหนังสือแจ้งกองแผนเรียบร้อยแล้วครับ 

12/05/2021 15:55:00
ไม่ทราบว่าแจ้งย้ายที่ระบบแจ้งย้ายแผนที่ datacenter หรือยังคะ http://gcloud.dsd.go.th/~plandsd/listfac.php ถ้ายังรบกวนเข้าไปแจ้ง และทำหนังสือถึงกองแผนงานและสารสนเทศด้วยนะคะ เมื่อกองแผนได้รับหนังสือแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ไอทีดำเนินการต่อไปค่ะ @12/05/2021 15:29:04

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3452 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์